^Доверху
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonД. І. Менделєєв був членом понад 90 академій наук, наукових товариств, університетів різних країн. Назва Менделєєва носить хімічний елемент № 101 (Менделевій), підводний гірський хребет і кратер на зворотному боці Місяця, ряд навчальних закладів та наукових інститутів. У 1962 р. АН СРСР заснувала премію і Золоту медаль ім. Менделєєва за кращі роботи з хімії та хімічної технології.

.
a@chemworld.com.ua

Хімічний Світ

Нет токсичных веществ, а есть токсичные дозы. (Парацельс)

Порушення біосинтезу білків при патології

biosintДля нормального синтезу білків потрібні як достатня кількість амінокислот, так і відповідне, контрольоване функціонування систем цього синтезу та генетичних структур, що кодують його. Збільшення або зменшення швидкості син­тезу білка пов’язане переважно з регуляторним впливом певних гормонів, нервової та імунної систем. Порушення продукування білка може бути набутим і спадковим. Воно виявляється зміною кількості синтезованих молекул або утворенням аномальних за своєю структурою білків.

Детальніше: Порушення біосинтезу білків при патології

Порушення кінцевих етапів обміну білків

porywennia o bКінцевий етап білкового обміну — це сукупність перетворень, що забезпечу­ють формування екскретованих із організму нітрогеновмісних продуктів — аміаку, сечовини, сечової кислоти, креатиніну, індикану, а також сам процес їх екскреції.

Рівноважним показником виведення й утворення всіх цих сполук є рівень кінце­вого небілкового Нітрогену сироватки крові.

Детальніше: Порушення кінцевих етапів обміну білків

Аномалії та недостатність циклу сечовини

anomalii sОсновний шлях детоксикації аміаку — синтез сечовини в печінці. Існують спадкові порушення, що виникають унаслідок часткового блокування однієї з реакцій циклу сечовини. Повна відсутність будь-якого ферменту уреогенезу спричинює кому і призводить до смерті відразу після народження, а часткова нестача характеризується затриманням розумового розвитку, блюванням, по­рушенням координації рухів, сонливістю, відразою до білкової їжі. За умов аргініно-сукцинатної ацидурії спостерігають ще й порушення росту волосся.

Детальніше: Аномалії та недостатність циклу сечовини

Біохімічні основи та клініко-біохімічна характеристика спадкового порушення специфічного внутрішньоклітинного обміну амінокислот

aminocРозрізняють спадкові та набуті порушення обміну амінокислот. Швидкість обміну амінокислот у нормі найвища в нервовій тканині, тому в психоневрологічній практиці різні спадкові аміноацидопатії вважають однією з причин недоумковатості.

Порушення обміну фенілаланіну й тирозину. Порушення обміну феніл­аланіну й тирозину спричинює появу таких захворювань, як алкаптонурія, фенілпіровиноградна олігофренія, альбінізм та ін.

Детальніше: Біохімічні основи та клініко-біохімічна характеристика спадкового порушення специфічного...

Порушення загальних шляхів перетворення амінокислот

wliahu aminПорушення реакцій трансамінування можуть виникати з різних причин, передусім унаслідок нестачі піридоксину (вагітність, пригнічення сульфаніл­амідними препаратами кишкової флори, яка частково синтезує піридоксин, галь­мування синтезу піридоксальфосфату під час лікування фтивазидом). Знижен­ня активності амінотрансфераз відбувається також у разі обмеження синтезу білків (голодування, тяжкі захворювання печінки).

Детальніше: Порушення загальних шляхів перетворення амінокислот

Порушення всмоктування амінокислот

aminokПорушення транспорту амінокислот включає розлади їх кишкового всмоктуваннята тубулопатії з порушенням реабсорбції низки амінокислот епітелієм ниркових канальців.

В організмі дорослої людини всмоктуються лише амінокислоти, тоді як у новонароджених крім амінокислот відбувається всмоктування коротких пептидів, у тому числі антигенних.

Детальніше: Порушення всмоктування амінокислот

Порушення перетравлювання білків при патології органів травної системи

porywenniaЗалежно від виду травлення розрізняють недостатність порожнинного, пристінкового (мембранного) і внутрішньоклітинного травлення. У разі порушення порожнинного травлення виникає некомпенсоване зниження секреторної функції шлунка, кишок, підшлункової залози, порушення жовчовиділення. Істотну роль у його виникненні відіграє зниження рухової функції травного каналу: застій хімусу внаслідок спазму, стенозу або стиснення кишки. У резуль­таті цього утворюються такі токсичні продукти, як індол, скатол, аміак, які под­разнюють слизову оболонку кишки, спричинюють інтоксикацію організму.

Детальніше: Порушення перетравлювання білків при патології органів травної системи

Біохімічні основи аліментарної недостатності білка. Роль амінокислот у парентеральному харчуванні

panteral'neБілкове голодування розвивається внаслідок недостатнього надходження в організм білків із їжею, незбалансованого харчування, порушення співвідношення між умістом окремих незамінних амінокислот, порушення процесів травлення та всмоктування їх у травному каналі. У тропічних і субтропічних краї­нах Африки, Азії, Центральної та Південної Америки цей патологічний процес дістав назву аліментарного маразму та квагиіоркору.

Білкове голодування характеризується посиленим розпадом власних білків тканин, що зумовлює негативний азотистий баланс.

Детальніше: Біохімічні основи аліментарної недостатності білка. Роль амінокислот у парентеральному харчуванні

Азотистий баланс організму. Причини порушення білкового обміну

belkovoi obminІнтегральним показником білкового метаболізму є азотистий баланс. Азотистий баланс — це добова різниця між кількістю Нітрогену, який виділився з організму в складі нітрогеновмісних компонентів сечі та калу (сечовина, сечова кислота, амінокислоти, солі амонію) і кількістю Нітрогену білків, що надійшли з їжею. У здорової людини азотиста рівновага спостерігається у віці 25—50 років.

Детальніше: Азотистий баланс організму. Причини порушення білкового обміну

Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР)

polimeraznayaПЛР застосовують для діагностики захворювань, що передаються статевим шляхом. Реакція дає змогу множити певні нуклеотидні послідовності до кілько­стей, які можна виявити методом молекулярної гібридизації за допомогою елек­трофорезу. ПЛР є багаторазово повторюваними циклами синтезу (ампліфікації) специфічної ділянки ДНК-полімерази, дезоксинуклеозидтрифосфатів, відпо­відного сольового буферу та олігонуклеотидних затравок — праймерів, які ви­значають межі ампліфікованої ділянки ДНК-мішені.

Детальніше: Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР)

Імуноферментний аналіз (ІФА)

imynoferУ біохімії широко використовують методи, що поєднують імунні реакції з іншими фізико-хімічними методами — хроматографічні методи в імунології, імунофлуоресцентний аналіз, імуноелектрофорез та радіоімунний аналіз.

Одне з провідних місць в імунологічних дослідженнях належить імуноферментному аналізу (ІФА). Цей метод поєднує в собі високу специфічність імунологічних реакцій з чутливою каталітичною дією ферментів.

Детальніше: Імуноферментний аналіз (ІФА)

Радіонуклідні методи дослідження

radionyklidЦі методи ґрунтуються на використанні радіоактивних ізотопів (радіоізо­топів, радіонуклідів). Основна перевага їх перед іншими фізико-хімічними ме­тодами — висока чутливість. Сучасна техніка методу радіоактивних міток дає змогу визначити вміст багатьох речовин у кількості до 10 -12 моль/л. Інша важ­лива перевага цього методу — радіонуклід можна вводити в живий організм і проводити дослідження інтактного організму.

Детальніше: Радіонуклідні методи дослідження

Електрохімічні методи аналізу

elektrohimЕлектрохімічні методи ґрунтуються на вивченні явищ, що відбуваються на електродах або в міжелектродному просторі. В електрохімічних методах дослі­дження використовують вимірювання залежності сили струму в розчині від прикладеного до електрода потенціалу (полярографія); вимірювання величин рівноважних електродних потенціалів або залежність потенціалу електрода від складу розчину (потенціометрія); вимірювання електропровідності розчинів у результаті хімічних реакцій, змін концентрації, температури тощо (кондукто­метрія)

Детальніше: Електрохімічні методи аналізу

Хроматографічні методи в біохімічних дослідженнях

dosliduДля розділення та кількісного визначення білків і амінокислот, нуклеїно­вих кислот, вуглеводів, ліпідів та інших метаболітів використовують різні ме­тоди хроматографії.

Є кілька різновидів хроматографічного методу аналізу.

Найважливіші з них такі:

Детальніше: Хроматографічні методи в біохімічних дослідженнях

Сайт створений у 2011 році. Контакти: a@chemworld.com.ua