^Доверху
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonД. І. Менделєєв був членом понад 90 академій наук, наукових товариств, університетів різних країн. Назва Менделєєва носить хімічний елемент № 101 (Менделевій), підводний гірський хребет і кратер на зворотному боці Місяця, ряд навчальних закладів та наукових інститутів. У 1962 р. АН СРСР заснувала премію і Золоту медаль ім. Менделєєва за кращі роботи з хімії та хімічної технології.

.
a@chemworld.com.ua

Хімічний Світ

Нет токсичных веществ, а есть токсичные дозы. (Парацельс)

Антивітаміни

antivitАнтивітаміни — речовини різноманітної хімічної природи, що обмежують використання вітамінів в організмі та чинять протилежну їм дію. Механізм дії антивітамінів у вужчому значенні трактується як антикоферментний. Це озна­чає, що антивітаміни, як аналоги вітамінів, замінюють коферменти, похідні вітамінів, у ферментних системах, але не здатні виконувати їхні функції. У цьо­му випадку антивітаміни є антиметаболітами.

Детальніше: Антивітаміни

Взаємодія вітамінів

vitУстановлено, що кожний окремо взятий вітамін у процесі метаболізму не ізо­льований від впливу інших вітамінів, і це позначається на кінцевому ефекті кожного з них.

Розрізняють такі основні вияви взаємодії вітамінів.

  1. Вплив одного вітаміну на катаболізм іншого.

Детальніше: Взаємодія вітамінів

Природжені порушення обміну і функцій жиророзчинних вітамінів

vitDВітамін D. Крім вітамін D-дефіцитного рахіту, зумовленого недостатнім над­ходженням цього вітаміну з їжею, подібні патологічні зміни можуть розвива­тися і за нормальної забезпеченості організму вітаміном унаслідок тих чи інших порушень його обміну. До подібних захворювань належить гіпофосфатемічний вітамін D-резистентний рахіт (ВДРР), псевдодефіцитний вітамін D-залежний рахіт (ВДЗР) і синдром де Тоні-Дебре-Фанконі.

Гіпофосфатемічний вітамін D-резистентний рахіт. У дітей рахітичні зміни скелета при ВДРР виявляють на 1-2-му році життя у вигляді деформації черепа, викривлення та вкорочення кінцівок, затримки росту.

Детальніше: Природжені порушення обміну і функцій жиророзчинних вітамінів

Природжені порушення обміну фолієвої кислоти

vit9Фолатзалежна мегалобластна анемія зумовлена природженим порушенням усмоктування фолатів у тонкій кишці. Дефект усмоктування фолієвої кислоти має вибірковий характер і не пов’язаний із будь-якими загальними порушен­нями структури та функцій тонкої кишки. Імовірно, що причиною патологіч­ного процесу є втрата специфічного механізму активного транспорту фолієвої кислоти в тонкій кишці.

Детальніше: Природжені порушення обміну фолієвої кислоти

Спадкові порушення обміну вітаміну В12

vit12Анемія, зумовлена дефектом утворення внутрішнього чинника (ВЧ).При цьому захворюванні порушення утворення ВЧ має вибірковий характер, всі інші функції епітеліальних клітин шлунка залишаються нормальними. Ге­нетичний дефект при цьому може виявлятися в повній відсутності ВЧ чи в утво­ренні білка з аномальною структурою, позбавленого біологічної активності.

Детальніше: Спадкові порушення обміну вітаміну В12

Природжені порушення обміну і функції вітаміну В6

vit6Піридоксинзалежна анемія. Тривалий дефіцит вітаміну В6 призводить до розвитку гіпохромної мікроцитарної, сидеробластної анемії, зумовленої пору­шенням біосинтезу гему внаслідок зниження активності синтетази 5-амінолевулінової кислоти, коферментом якої є піридоксальфосфат.

Уведення підвищених доз піридоксину забезпечує гематологічну ремісію зі швидкою нормалізацією гематокриту та концентрації гемоглобіну.

Детальніше: Природжені порушення обміну і функції вітаміну В6

Природжені порушення обміну та функцій вітаміну В1

vitУчасть тіаміну в регуляції метаболізму тканин забезпечується тіаміндифосфатом (ТДФ), який входить до складу піруватдегідрогеназного, 2-оксоглутарат-дегідрогеназного комплексів і транскетолази. Тіаміндифосфат бере також участь в окисному декарбоксилюванні оксокислот із розгалуженим карбоновим лан­цюгом.

Крім ТДФ у тканинах синтезується й тіамінтрифосфат (ТТФ), який виконує специфічну роль у функціонуванні нервової тканини.

Детальніше: Природжені порушення обміну та функцій вітаміну В1

Природжені порушення обміну водорозчинних вітамінів

vitaКлінічні симптоми, подібні до проявів тих чи інших авітамінозів, які розви­ваються, незважаючи на нормальну забезпеченість організму відповідними віта­мінами, належить, як правило, до природжених порушень обміну вітамінів. Удеяких випадках патологію вдається цілком чи частково коригувати шляхом постійного введення відповідного вітаміну в дозах, що перевищують фізіологі­чну потребу в 100-1000 разів. Подібні випадки дістали назву вітамінозалежних станів.

Детальніше: Природжені порушення обміну водорозчинних вітамінів

Порушення обміну фолієвої кислоти

foliev kislotaБіохімічна роль фолієвої кислоти визначається її коферментами. Усі коферменти взаємоперетворюються один на одного, утворюючи однокарбоновий до­норський пул. Виняток становить реакція утворення дТМФ із дУМФ, яка ката­лізується тимідилатсинтетазою, у результаті якої виділяється дигідрофолат. Під впливом дигідрофолатредуктази вінзнову перетворюється на тетрагідрофолат, який переходить у донорський пул.

Детальніше: Порушення обміну фолієвої кислоти

Порушення обміну вітаміну В12

vitB12У процесі травлення в шлунку з їжі вивільняється вітамін В12, який утворює стабільний комплекс із ІІ-зв’язувальним глікопротеїном. У дванадцятипалій кишці цей комплекс руйнується, а вітамін, що вивільняється, утворює комп­лекс із внутрішнім чинником (фактор Кастла). Цей глікопротеїд із молекуляр­ною масою 50 000 синтезується парієтальними клітинами шлунка.

Детальніше: Порушення обміну вітаміну В12

Порушення обміну вітамінів

obm vitamНездатність організму до синтезу вітамінів можна розглядати як летальну мутацію, патологічний наслідок якої реалізується лише в особливих несприят­ливих умовах зовнішнього середовища у разі недостатнього надходження вітамінів із їжею чи порушенні їхнього синтезу кишковими бактеріями. Оскі­льки запасів вітамінів в організмі, як правило, немає (за винятком ціанокобаламіну та ретинолу), отже, необхідна кількість вітамінів має надходити в організм систематично.

Детальніше: Порушення обміну вітамінів

Гіпервітаміноз, або вітамінна інтоксикація. Вітамінотерапія

vitamГіпервітаміноз — це дисбаланс вітамінів, зумовлений їх надлишковим над­ходженням в організм. Існує думка, що стан гіпервітамінозу більш характер­ний для тривалого застосування великих доз жиророзчинних вітамінів, що ма­ють виражену ліпофільність і, як наслідок, здатність затримуватися в організмі. Водорозчинним вітамінам властива гостра вітамінна інтоксикація, зумовлена одноразовим уведенням великої дози вітаміну.

Детальніше: Гіпервітаміноз, або вітамінна інтоксикація. Вітамінотерапія

Вітаміни. Вітамінологія

vitaminuНеобхідною умовою забезпечення нормальної життєдіяльності організму є вміст у харчовому раціоні людини крім макрокомпонентів їжі — білків, жирів, вуглеводів — так званих мікрокомпонентів, або незамінних чинників, до яких належать вітаміни. Вивчення їх ролі в організмі має велике значення для про­філактики та лікування багатьох захворювань. Цей напрям у науці було назва­но вітамінологією. На сьогодні відомо близько 30 вітамінів і вітаміноподібних речовин.

Детальніше: Вітаміни. Вітамінологія

Інгібітори ферментів

ingibitorВелика група лікарських засобів належить до регуляторів активності ферментів, передусім до їх інгібіторів. Необхідність у них виникає досить часто, а саме:

  • у разі дефіциту фізіологічних інгібіторів, які виконують важливу для організ­му функцію — обмеження впливу ендогенних ферментів, а інколи — його захисту від ушкоджувальної дії чужорідних ферментів, зокрема мікробного походження;

Детальніше: Інгібітори ферментів

Сайт створений у 2011 році. Контакти: a@chemworld.com.ua