^Доверху
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonД. І. Менделєєв був членом понад 90 академій наук, наукових товариств, університетів різних країн. Назва Менделєєва носить хімічний елемент № 101 (Менделевій), підводний гірський хребет і кратер на зворотному боці Місяця, ряд навчальних закладів та наукових інститутів. У 1962 р. АН СРСР заснувала премію і Золоту медаль ім. Менделєєва за кращі роботи з хімії та хімічної технології.

.
a@chemworld.com.ua

Хімічний Світ

Нет токсичных веществ, а есть токсичные дозы. (Парацельс)

Віддалені ускладнення цукрового діабету

yskladn.c.diabХронічні ускладнення ЦД можна поділити на мікроангіопатії — хвороби малих судин (ретинопатії та нефропатії) і макроангіопатїі — хвороби великих судин (ішемічна хвороба серця та захворювання периферійних судин).

Біохімічні зміни при мікроангіопатії. Характерною ознакою діабетичної мікроангіопатії є потовщення базальної мембрани капілярних судин.

Детальніше: Віддалені ускладнення цукрового діабету

Метаболічні ускладнення при цукровому діабеті

metabol.ysklПостійна недостатність інсуліну зумовлює метаболічні зміни, які зазвичай подібні до тих, що спостерігаються під час тривалого голодування. Дефіцит інсу­ліну спричинює посилене утворення глюкози в гепатоцитах при одночасному порушенні транспорту глюкози до жирової тканини та м’язів. Гіперглікемія за 178 цукрового діабету виникає внаслідок підвищеного надходження глюкози з пе­чінки та порушення поглинання глюкози тканинами.

Детальніше: Метаболічні ускладнення при цукровому діабеті

Цукровий діабет і порушення толерантності до глюкози. Види цукрового діабету

diabetЦукровий діабет — це гетерогенна група порушень, що характеризуються гіперглікемією, глюкозурією та супроводжуються розладами ліпідного й білко­вого обмінів.

При діабеті порушуються регуляторні ефекти інсуліну, що пов’язано зі зни­женням його секреції або розвитком нечутливості тканин до його дії.

Детальніше: Цукровий діабет і порушення толерантності до глюкози. Види цукрового діабету

Порушення функцій прищитоподібних залоз. Порушення функцій підшлункової залози

zalozaПрищитоподібні залози синтезують гормони білково-пептидної природи — паратирин (паратгормон) і кальцитонін.

Гіперфункція прищитоподібних залоз виникає в разі гіпертрофії та гіпер­плазії прищитоподібних залоз або розвитку аденоми.

Детальніше: Порушення функцій прищитоподібних залоз. Порушення функцій підшлункової залози

Порушення функцій щитоподібної залози

wutopod.zalozaЩитоподібна залоза секретує в кров йодтироніни — тироксин (Т4) і трийодтиронін (Т8), які регулюють поділ і диференціацію клітин та енергетичний обмін, атакож кальцитонін, який впливає на фосфорно-кальцієвий обмін.

Порушення регуляції процесів обміну тиреоїдними гормонами можуть бути результатом: зміни у біосинтезі й секреції тиреоїдних гормонів, механізмів ре­гуляції функцій щитоподібної залози

Детальніше: Порушення функцій щитоподібної залози

Порушення в задній частці гіпофіза

porywВазопресин (АДГ) синтезується в супраоптичних ядрах гіпоталамуса, над­ходить у задню частку гіпофіза. На секрецію вазопресину може впливати зміна об’єму й тиску крові, яку сприймають барорецептори передсердь і дуги аорти. Вазопресин впливає на клітини ниркових канальців, непосмуговані м’язові клітини судин і клітини печінки. У нирках є V2-рецептори, а у кровоносних су­динах і печінці — V1-рецептори вазопресину. Обидва види рецепторів зв’язані з G8-білками.

Детальніше: Порушення в задній частці гіпофіза

Порушення в аденогіпофізі

porywАКТГ секретується клітинами кортикотрофами. Секреція і синтез активу­ються кортикотропін-рилізинг-гормоном (КРГ) гіпоталамуса, інгібуються кортизолом, який діє через цитозольні рецептори безпосередньо на гіпофіз, а та­кож через пригнічення синтезу КРГ.

АКТГ, зв’язуючись із рецептором надниркових залоз, передає сигнал через гетеротримерні G-білки на аденілатциклазу, що призводить до утворення цАМФ і активації протеїнкінази А

Детальніше: Порушення в аденогіпофізі

Порушення функцій гіпоталамо-гіпофізарної системи

gormОрганізм людини може існувати завдяки наявності складних механізмів, які регулюють швидкість поділу, росту і смерті окремих клітин, а також викорис­тання енергетичного й структурного матеріалу. Важливими елементами цих ме­ханізмів є сигнальні молекули — гормони, які пов’язані зі складними внут­рішньоклітинними сигнальними системами.

Детальніше: Порушення функцій гіпоталамо-гіпофізарної системи

Біогенні елементи. Патологічні стани, зумовлені порушенням водно-сольового та мінерального обмінів

biol elemЕлементи, необхідні для побудови та життєдіяльності клітин і органів організму, називають біогенними елементами. Існує кілька класифікацій біогенних елементів.

  1. За їх функціональною роллю:

1)     органогени, в організмі їх 97,4 % (С, Н, О, N);

Детальніше: Біогенні елементи. Патологічні стани, зумовлені порушенням водно-сольового та мінерального обмінів

Біологічна роль води та її розподіл в організмі людини. Водний баланс і його види

vodn.balansВодно-сольовий баланс в організмі людини підтримується надходженням води та мінеральних речовин і виділенням їх із сечею, калом, потом. За добу з сечею виділяється 1,2—1,5 л води і 12—25 мг розчинених у ній мінеральних речовин. Біологічна роль мінеральних речовин в організмі різноманітна — вони беруть участь у пластичних процесах, в утворенні буферних систем, у водносольовому обміні, запобігають виникненню деяких ендемічних захворювань тощо.

Детальніше: Біологічна роль води та її розподіл в організмі людини. Водний баланс і його види

Використання БАД

badЗа допомогою БАД можна, по-перше, досить легко і швидко, не підвищуючи енергетичності раціону, ліквідувати нестачу вітамінів, мінеральних речовин та інших мікронутрієнтів; по-друге, максимально індивідуалізувати харчування конкретної здорової людини, що залежить від її потреб, які істотно різняться не лише залежно від віку, статі, інтенсивності фізичного навантаження, а й у зв’язку з генетично зумовленими особливостями біохімічної конституції

Детальніше: Використання БАД

Біологічно активні добавки до їжі (БАД). Термінологія БАД. Класифікація

BIOL AKT DOBAVKIБіологічно активні добавки до їжі (БАД)

Біологічно активні добавки до їжі (БАД) є композиціями натуральних чи іден­тичних до натуральних біологічно активних речовин, призначених для безпо­середнього вживання з їжею, введення до складу харчових продуктів з метою збагачення раціону окремими харчовими чи біологічно активними речовинами та їх комплексами.

Детальніше: Біологічно активні добавки до їжі (БАД). Термінологія БАД. Класифікація

Вітамінізація харчових продуктів

vitaminizaciyaНормальний обмін речовин в організмі неможливий без вітамінів. Організм повинен отримувати їх регулярно, у повному наборі та кількості. Сьогодні в еко­номічно розвинених країнах авітамінози трапляються рідко. Проте, за даними Інституту харчування АМН Росії, гіповітамінози є досить поширеним явищем у країнах СНД. Особливо часто вітамінну недостатність виявляють навесні, коли в харчових продуктах міститься менше вітамінів. Це створює сприятливе тло для формування та розвитку захворювань, особливо це стосується вітамінів С і групи В, нестача яких завдає шкоди здоров’ю мільйонів людей.

Детальніше: Вітамінізація харчових продуктів

Методи визначення вітамінів

vitamКількісне визначення вітамінів має специфічну особливість. По-перше, віта­міни є різними за хімічною природою сполуками, і методи їх кількісного визна­чення дуже різноманітні; по-друге, у досліджуваних об’єктах вони, як прави­ло, містяться в малих кількостях, тому ці методи повинні мати високу точність; по-третє, досліджувані об’єкти, до яких належать харчові продукти, мають ба­гатий хімічний склад

Детальніше: Методи визначення вітамінів

Сайт створений у 2011 році. Контакти: a@chemworld.com.ua