^Доверху
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonД. І. Менделєєв був членом понад 90 академій наук, наукових товариств, університетів різних країн. Назва Менделєєва носить хімічний елемент № 101 (Менделевій), підводний гірський хребет і кратер на зворотному боці Місяця, ряд навчальних закладів та наукових інститутів. У 1962 р. АН СРСР заснувала премію і Золоту медаль ім. Менделєєва за кращі роботи з хімії та хімічної технології.

.
a@chemworld.com.ua

Хімічний Світ

Нет токсичных веществ, а есть токсичные дозы. (Парацельс)

Синдром малої недостатності печінки

sundromЦей синдром спостерігають за будь-яких порушень окремих функцій печін­ки без енцефалопатії.

Про зниження синтетичних процесів у гепатоцитах свідчать гіпоальбумінемія, гіпохолестеринемія, низька активність у крові холінестерази (ХЕ), знижен­ня протромбінового часу (ПЧ), зниження в крові фібриногену, інгібування син­тезу лецитинхолестеринацилтрансферази (ЛХАТ) і зниження в крові вмісту вільного холестерину.

Детальніше: Синдром малої недостатності печінки

Біохімічні синдроми під час дослідження процесів обміну в клітинах печінки. Цитолітичний синдром

dosl Біохімічні синдроми під час дослідження процесів обміну в клітинах печінки

Порушення функцій печінки та жовчних проток можуть бути зумовлені чис­ленними факторами, однак в їх основі лежать загальні патологічні процеси, що є характерними для різних захворювань.

Детальніше: Біохімічні синдроми під час дослідження процесів обміну в клітинах печінки. Цитолітичний синдром

Процеси біотрансформації в печінці

biotransformaciyaНеоднакова чутливість живих організмів до різних ліпофільних сполук пов’язана з індивідуальною варіабельністю активності ферментів І і II фаз детоксикації. Наприклад, розрізняють швидкі й повільні окисники, швидкі й повільні ацетилятори, що зумовлено генетично детермінованою ферментативною активністю.

Порушення детоксикаційної функції виявляються інгібуванням, активацією або дискоординацією активності ферментів перетворення (І фаза) і кон’югації (II фаза)

Детальніше: Процеси біотрансформації в печінці

Біохімічні основи порушення пігментного обміну. Сечовиноутворювальна функція (уреогенез)

biohim  Біохімічні основи порушення пігментного обміну

Порушення пігментного обміну, що відбувається у печінці, поділяють на порфірії та гіпербілірубінемїї.

До печінкових порфірій належать гостра мінлива порфірія (піролопорфірія) і спадкова печінкова копропорфірія.

Детальніше:  Біохімічні основи порушення пігментного обміну. Сечовиноутворювальна функція (уреогенез)

Порушення вуглеводного, ліпідного, білкового обмінів

porywenniaПечінка відіграє життєво важливу роль у проміжному обміні речовин. Мета­болічна активність здійснюється клітинами паренхіми печінки, які становлять 90 % загального об’єму клітин і майже 98 % їхньої маси, що пов’язано зі значни­ми розмірами цих клітин. Печінка функціонує як первинний регулятор умісту в крові речовин, що надходять в організм із травного каналу.

Детальніше: Порушення вуглеводного, ліпідного, білкового обмінів

Наслідки недостатності ферментів підшлункової залози в кишці

pidwlПорушення всмоктування білків настає через недостатню секрецію трипси- ногену, хімотрипсиногену, проеластази, прокарбоксипептидаз А і В. Білки не перетравлюються й у великій кількості виділяються з калом, виникає відносне білкове голодування. Мікрофлора товстої кишки впливає на неперетравлені білки, що зумовлює їх гниття й утворення токсичних речовин.

Детальніше: Наслідки недостатності ферментів підшлункової залози в кишці

Методи оцінювання метаболічних процесів у разі порушення зовнішньосекреторної функції підшлункової залози

pidwlynkovaПідшлункова залоза має великий запас функціональної міцності, тому клінічно встановити її зовнішньосекреторну недостатність на ранніх стадіях захворювання, коли немає вираженої діареї та стеатореї, дуже складно. У свою чергу, ці симптоми зазвичай виявляються, коли вже не функціонує близько 90 % тканини органа. Тому діагностика початкових форм зовнішньосекреторної не­достатності підшлункової залози з використанням нових спеціальних лабора­торних методів є надзвичайно важливою.

Детальніше: Методи оцінювання метаболічних процесів у разі порушення зовнішньосекреторної функції...

Зовнішньосекреторна функція підшлункової залози та її порушення

pidwl.zalozaПідшлункова залоза належить до залоз змішаної секреції. Її екзокринний відділ представлений центроацинарними клітинами та клітинами вивідних про­ток підшлункової залози (секретують воду й електроліти), а також ацинарними клітинами (продукують проферменти). Стимуляція панкреатичної секреції здійснюється за допомогою холінергічних і гуморальних механізмів, зокрема впливу секретину та холецистокініну. Останні виділяються і діють завдяки хлоридній кислоті та ацидифікації дванадцятипалої кишки.

Детальніше: Зовнішньосекреторна функція підшлункової залози та її порушення

Патохімічні процеси в шлунку

wlynokХронічний гастрит зазвичай розглядають як первинне захворювання, на тлі якого розвивається виразкова хвороба. Він спричинює гіпо- чи ахлоргідрію, мальабсорбцію вітаміну В12 і зниження його концентрації в тканинах і кліти­нах. Окрім того, вітамін В12 є важливим кофактором метаболізму метіоніну. Порушення метаболізму вітаміну В12 у клітинах супроводжується накопичен­ням гомоцистеїну в тканинах і крові.

Діагноз атрофічного гастриту може бути чітко встановлений на основі визна­чення рівня сироваткового пепсиногену І (S-РGІ) та співвідношення вмісту пепсиногену І і II (S-РGІ/S-РGІІ).

Детальніше: Патохімічні процеси в шлунку

Шлунковий сік і методи його дослідження для діагностики патологічних станів

wlynkovui sikВивчення шлункового соку має істотне діагностичне значення при захворю­ваннях шлунка (гастрит, виразкова хвороба, рак тощо). Зміни складу шлунково­го соку та порушення його секреції супроводжують також патологію з боку інших систем (ендокринної, нервової). До основних показників шлункової секреції, які досліджують під час патології шлунка, належать об’єм шлункового соку, його кислотний склад, дебіт хлоридної кислоти й пепсину, виведення уропепсиногену з сечею, наявність молочної кислоти.

Детальніше: Шлунковий сік і методи його дослідження для діагностики патологічних станів

Роль біохімічного дослідження слини в діагностиці захворювань

slunaСлина є змішаним секретом трьох пар великих слинних залоз (привушних, підщелепних і під’язикових), а також значної кількості залоз ротової порожни­ни. Знання біохімічного складу слини дає змогу фахово оцінити причини захво­рювань слизової оболонки порожнини рота і органів, розміщених у ній, провес­ти їх профілактику, лікування, а також може допомогти в неспецифічному мо­ніторингу захворювань внутрішніх органів.

Детальніше: Роль біохімічного дослідження слини в діагностиці захворювань

Порушення функцій статевих залоз

statevi zalozuРозвиток і функціонування статевих залоз від моменту запліднення до за­вершення розвитку відтворювальних функцій організму залежать від багатьох чинників. Тривалість і складність перебігу цих процесів визначають можливість існування численних форм патологій, які спостерігаються в клініці. Всі ендо­кринні захворювання статевих залоз можна розподілити на природжені та на­буті.

Детальніше: Порушення функцій статевих залоз

Порушення функцій надниркових залоз

nadnurk.zalozaПатологія кори надниркових залоз. У пучковій зоні синтезуються глюкокор- тикоїдні гормони (ГК), кортизол і кортикостерон; у сітчастій зоні — переважно андрогени, які відіграють важливу роль у гормональному статусі вагітних і є попередниками естрогенів; у клубочковій зоні — мінералокортикоїди (МК) — альдостерон і дезоксикортикостерон.

Кінцевим метаболітом обміну стероїдних гормонів є 17-кетостероїди.

Детальніше: Порушення функцій надниркових залоз

Біохімічні тести при діагностиці та моніторингу цукрового діабету

diagn.sah.diabОсновним тестом у діагностуванні ЦД є визначення рівня глюкози в крові. Лабораторні методи визначення рівня глюкози в плазмі, як правило, повністю автоматизовані. Кров для визначення концентрації глюкози потрібно відбира­ти в пробірки, що містять натрію фторид. Роль натрію фториду полягає в галь­муванні метаболізму глюкози в еритроцитах.

Детальніше: Біохімічні тести при діагностиці та моніторингу цукрового діабету

Сайт створений у 2011 році. Контакти: a@chemworld.com.ua