^Доверху
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonД. І. Менделєєв був членом понад 90 академій наук, наукових товариств, університетів різних країн. Назва Менделєєва носить хімічний елемент № 101 (Менделевій), підводний гірський хребет і кратер на зворотному боці Місяця, ряд навчальних закладів та наукових інститутів. У 1962 р. АН СРСР заснувала премію і Золоту медаль ім. Менделєєва за кращі роботи з хімії та хімічної технології.

.
a@chemworld.com.ua

Хімічний Світ

Нет токсичных веществ, а есть токсичные дозы. (Парацельс)

Роль NO у розвитку патологічних процесів у серцево-судинній системі

noОксид Нітрогену — NO є речовиною, що синтезується в організмі фермента­тивним шляхом і виконує регуляторну функцію в метаболізмі організму люди­ни. Ця сполука є гідрофобним газом, який відіграє роль внутрішньо-міжклітин­ного месенджера, що виявляє багатофункціональний ефект на клітину. Основ­на його дія спрямована на гуанілатциклазу, результатом чого є накопичення всередині клітини цГМФ.

Цей ефект реалізується через активацію цГМФ-залежних протеїнкіназ, які контролюють концентрацію йонів Кальцію в цитоп­лазмі. Завдяки їх впливу на продукування інозитол-1,4,5-трифосфату регу­люється активність кальцієвих АТФаз і кальційзалежних калієвих каналів.

Порушення синтезу або виділення NO може призводити до есенціальної гіпер­тензії, ішемічної хвороби серця та інфаркту міокарда. Оксид та його похідні відіграють істотну роль у патогенезі вазоспазматичних станів (інфаркт міокарда, інсульт і гіпертензія різного генезу). Порушення NO -залежної вазодилатації є одним із важливих механізмів, що лежать в основі розвитку гіпер­тонічної хвороби. Серед механізмів, що відповідають за ураження міокарда за умов ішемії-перфузії, головну роль відіграє взаємодія NO із супероксидним аніоном із подальшим утворенням пероксинітриту (СЖОО ).

Оксид Нітрогену бере участь у регуляції тонусу судин як адреноблокатор, гальмуванні агрегації тромбоцитів та їх адгезії на стінках судин, регуляції си- наптичної передачі нервового імпульсу, активації та/або пригніченні активності багатьох ферментів, а також в опосередкуванні гострих запальних процесів.

Система NO відіграє визначальну роль у реалізації депресорних і пресорних рефлексів серця — кардіогенних рефлексів, які супроводжуються дилатацією та констрикцією периферійних судин. Доведено також, що участь системи NO у вазомоторних реакціях при кардіогенних рефлексах більш значуща, ніж при рефлексах з артеріальних барорецепторів. Виявлено протилежні зміни фер­ментів системи NO нітрооксидсинтаз (зниження активності) та аргіназ (поси­лення активності) при гострій ішемії — реперфузії міокарда, атеросклерозі, ар­теріальній гіпертензії, старінні.

Це дало змогу визначити шляхи NO-залежної кардіопротекції. Розроблено та впроваджено в практику новий ефективний кадіопротектор — корвітин, який підвищує продукування оксиду Нітрогену в серці при ішемії — реперфузії міокарда.

Сайт створений у 2011 році. Контакти: a@chemworld.com.ua