^Доверху
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonД. І. Менделєєв був членом понад 90 академій наук, наукових товариств, університетів різних країн. Назва Менделєєва носить хімічний елемент № 101 (Менделевій), підводний гірський хребет і кратер на зворотному боці Місяця, ряд навчальних закладів та наукових інститутів. У 1962 р. АН СРСР заснувала премію і Золоту медаль ім. Менделєєва за кращі роботи з хімії та хімічної технології.

.
a@chemworld.com.ua

Хімічний Світ

Нет токсичных веществ, а есть токсичные дозы. (Парацельс)

Інші захворювання гепатобіліарної системи

zahvorДискінезія жовчних шляхів під час біохімічних досліджень крові істотних змін не спостерігають. Гіперкінетична форма дискінезії супроводжується зрос­танням у жовчі вмісту жовчних кислот (у середньому в 1,4 разу) при незмінно­му їх співвідношенні та збільшенням умісту фосфоліпідів у 1,3 разу. Концент­рація інших компонентів жовчі практично не змінюється.

За умов розвитку гіпо­кінетичної форми дискінезії вміст жовчних кислот у жовчі зменшується у 1,3, а фосфоліпідів — у 1,4 разу, рівень холестерину в жовчі з жовчного міхура та­кож зростає.

Обтпурація жовчних шляхів може бути пов’язана з внутрішньопечінковим і позапечінковим холестазом. У сироватці крові зростає активність ЛФ, γ-ГТП, уміст холестеролу, фосфатидів, білірубіну. Нерідко у зв’язку із супутнім панк­реатитом зростає активність α-амілази та ліпази сироватки крові. Характерна ознака — поява атипового ліпопротеїну X, який виявляють у гепарин-кальцієвому преципітаті сироватки крові за допомогою імуноелектрофорезу.

Холангіт. Крім гострофазних показників запалення (α1-, α2-глобулінемія, фібриногенемія, поява С-реактивного білка, зростання рівня сіалових кислот), спостерігають гіперферментемію за рахунок зростання активності як індика­торних (АсАТ, АлАТ), так і холестатичних (ЛФ, ЛАП, γ-ГТП) ферментів, не­тривалу білірубінемію, зростання переважно прямого білірубіну, у сироватці крові — підвищення концентрації холестерину. Під час дослідження сечі виз­начають позитивну реакцію на білірубін, можливе зниження концентрації стеркобіліногену в калі. Змінюються також біохімічні властивості жовчі, яка про­дукується печінкою, зростає вміст ліпідів, знижується концентрація фос­фоліпідів, жовчних кислот, білірубіну, імуноглобуліну А.

   Холецистит — запалення жовчного міхура, яке може бути гострим і хро­нічним. При хронічному безкам’яному холециститі у фазі загострення спосте­рігають зростання гострофазних показників у крові: С-реактивного білка, α2-глобулінів, сіалових кислот, фібриногену, збільшення вмісту холестерину, фос­фоліпідів, триацил гліцеридів, гіперферментемію (зростання активності трансфераз). Істотною діагностичною ознакою є зміна міцелярних властивостей жовчі фераз). Істотною діагностичною ознакою є зміна міцелярних властивостей жовчі з прогресуючим зниженням концентрації холевої та інших жовчних кислот, білірубіну, фосфоліпідів, зростанням кількості холестерину та загальних
ліпідів.

Первинний біліарний цироз (ПБЦ) — холестатичне захворювання печінки невідомої етіології, на яке найчастіше страждають жінки віком 40-60 років. Оскільки печінка та біліарна система тісно пов’язані між собою, поза печінкові захворювання жовчовивідної системи можуть мати клінічні прояви, подібні до проявів захворювань печінки. Наприклад, обструкція загальної жовчної протоки може зумовити жовтяницю, а в разі довготривалого процесу — одну з форм цирозу. При захворюваннях печінки вторинно порушуються процеси жовчоутворення та жовчовиділення.

Печінка відіграє важливу роль у міжорганних і міжсистемних взаємодіях організму; від характеру перебігу і надійності метаболічних процесів цього органа залежить повноцінність функціонування інших систем і органів, а також діяльність цілого організму. У разі патології печінки спостерігають порушення її функцій, проте біохімічні тести, які відображають ураження та функціональний стан цього органа часто не дають змоги встановити точний діагноз, оскільки відображають базові патологічні процеси, що є загальними для найрізноманітніших захворювань. Вони мають велике значення у моніторингу вже діагностованого захворювання та оцінювання реакції пацієнта на призначене лікування.

Сайт створений у 2011 році. Контакти: a@chemworld.com.ua