^Доверху
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonД. І. Менделєєв був членом понад 90 академій наук, наукових товариств, університетів різних країн. Назва Менделєєва носить хімічний елемент № 101 (Менделевій), підводний гірський хребет і кратер на зворотному боці Місяця, ряд навчальних закладів та наукових інститутів. У 1962 р. АН СРСР заснувала премію і Золоту медаль ім. Менделєєва за кращі роботи з хімії та хімічної технології.

.
a@chemworld.com.ua

Хімічний Світ

Нет токсичных веществ, а есть токсичные дозы. (Парацельс)

Жовчнокам’яні хвороби

jovchОдним із найпоширеніших захворювань жовчовивідних шляхів є жовчнокам’яна хвороба. Інтенсивне утворення каменів спостерігається у разі порушення відтоку жовчі (холестаз), за наявності інфекції. Найчастіше камені мають внутрішнє ядро, що складається з білка і містить жовчні пігменти. Ядро оточене пошарово холестерином (до 90 % загальної маси каменів) і білірубінатом кальцію (приблизно 10 %).

Холестерин, як і вищі карбонові кислоти, не розчиняється у воді та міститься у складі жовчі у вигляді міцел. Це можливо завдяки наявності в жовчі солей жовчних кислот і фосфатидилхоліну (лецитину). Значну роль у підтриманні міцелярного стану холестерину відіграє співвідношення між концентрацією солей жовчних кислот, лецитину та холестерину.

Є два основні види жовчних каменів: холестеринові й пігментні. Пігментні камені, у свою чергу, поділяють на два підтипи: чорні та коричневі. Чорні камені подібні до ягід шовковиці (смокви), складаються переважно з кальцію білірубінату і зазвичай знаходиться у жовчному міхурі. Коричневі або землистого кольору камені формуються переважно у жовчній протоці й містять крім кальцію білірубінату жирні кислоти, які утворюються під дією бактеріальних фосфоліпаз із лецитинів жовчі, що відображає їх етіологію.

Порушення складу жовчі, утворення агрегатів холестерину, дисфункція жовчного міхура є чинниками, що сприяють формуванню холестеринових каменів.

Синтез жовчних кислот із холестерину регулюється за механізмом негативного зворотного зв’язку. Регулювальним етапом синтезу жовчних кислот є мікросомальне 7а-гідроксилювання холестерину. Хенодезоксихолева кислота, яка використовується для розчинення каменів жовчного міхура, пригнічує синтез жовчних кислот і тим самим сприяє зростанню рівня холестерину в крові. У разі використання урсодезоксихолевої кислоти таких змін не спостерігають навіть під час довготривалого лікування.

Нерозчинний у воді холестерин секретується в просвіт канальців у вигляді фосфоліпідних мікровезикул, які під дією жовчних кислот перетворюються на змішані ліпідні міцели. У жовчі, насиченій холестерином, або за умов зниження в ній концентрації жовчних кислот відбувається агрегація холестерину з утворенням великих багатошарових структур, в яких моногідрати холестерину кристалізуються з утворенням ядра. Незважаючи на те що високий уміст холестерину в жовчі передбачає утворення каменів, найважливішу роль відіграють чинники інгібування агрегації та нуклеації холестерину. Прикладом можуть бути хворі з високим умістом холестерину в крові, але без холестеринових каменів у жовчі.

Ризик утворення холестеринових каменів збільшується з віком. Крім того, відношення кількості жінок до кількості чоловіків, в яких виявляють холестеринові камені, становить 2:1.

Утворення каменів зумовлює надлишкову секрецію холестерину печінкою при ожирінні. При хворобі Крона та резекції термінальної частини клубової кишки знижується абсорбція та пул жовчних кислот, що також передбачає фор­мування холестеринових каменів.

Клофібрат, препарат, який використовують для лікування гіперхолестеринемії, підвищує виділення холестерину в жовч і тим самим збільшує ризик ут­ворення холестеринових каменів. Крім того, ризик утворення холестеринових каменів зростає за умов медикаментозного використання естрогенів і гормональ­них контрацептивів.

Значно змінюються біохімічні властивості жовчі: зменшується концентра­ція жовчних кислот із одночасним їх дисбалансом, збільшується вміст білків, білірубінів і ліпідів, індекс літогенності жовчі. Під час дослідження крові виз­начають зростання рівня триацилгліцеринів, ліпопротеїнів низької щільності, холестерину.

Сайт створений у 2011 році. Контакти: a@chemworld.com.ua