^Доверху
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonД. І. Менделєєв був членом понад 90 академій наук, наукових товариств, університетів різних країн. Назва Менделєєва носить хімічний елемент № 101 (Менделевій), підводний гірський хребет і кратер на зворотному боці Місяця, ряд навчальних закладів та наукових інститутів. У 1962 р. АН СРСР заснувала премію і Золоту медаль ім. Менделєєва за кращі роботи з хімії та хімічної технології.

.
a@chemworld.com.ua

Хімічний Світ

Нет токсичных веществ, а есть токсичные дозы. (Парацельс)

Мезенхімально-запальний синдром

sindrЦей синдром зумовлений гістолімфоплазмоцитарною інфільтрацією порталь­них трактів і внутрішньочасточкової строми, активацією клітин ретикулоен- дотеліальної системи — так званим імунним запаленням. Для нього характер­не збільшення вмісту в крові білків гострої фази (С-реактивний білок, α1 -інгібітор протеїназ), диспротеїнемія з порушенням співвідношення білкових фракцій сироватки крові при електрофорезі, зростання концентрації імуногло- булінів, зміна осадових проб (тимолова проба, сулемова проба тощо).

 

Запальний синдром зумовлений активацією клітин ретикуло-ендотеліальної системи. При цьому синдромі печінки виявляють зростання кількості γ-глобулінів сироватки крові, часто з гіперпротеїнемією, підвищення тимолової про­би, рівня IgA, IgG, IgM, появу неспецифічних антитіл, зміну реакції бластної трансформації лімфоцитів. Цей синдром спостерігають, як правило, при хроні чних захворюваннях печінки. При цирозі печінки концентрація γ-глобулінів підвищується внаслідок зростання їх синтезу.

Імуноглобулінемія характерна для виражених автоімунних процесів. Зміна рівня імуноглобулінів у крові не є патогномонічною для захворювань печінки, однак у сукупності з іншими даними може використовуватися в діагностиці. У разі хронічного гепатиту та криптогенного цирозу печінки істотно зростає рівень IgG. Повільне стабільне зростання рівня IgG спостерігають при вірусному гепа­титі, він також підвищується при алкогольному цирозі печінки. За умов ліку­вання хворих на автоімунний гепатит кортикостероїдами рівень IgG знижуєть­ся. Уміст IgM значно зростає при первинному біліарному цирозі та меншою мірою — при вірусному гепатиті та цирозі іншої етіології. Концентрація IgA відчутно зростає у хворих на алкогольний цироз, а також при первинному біліар­ному цирозі. У разі хронічного активного гепатиту та криптогенного цирозу зміни рівня імуноглобулінів мають однаковий характер, тобто спостерігають зростання концентрації IgG, IgM і меншою мірою — IgA.

Нормальні значення деяких біохімічних показників, які використовують для діагностики мезенхімально-запального синдрому:

  • тимолова проба — від 0 до 4 одиниць, позитивна — понад 4 одиниці;
  • сулемова проба — 1,6—2,2 мл 0,1 % розчину сулеми на 0,5 мл сироватки. Позитивна за меншого об’єму розчину сулеми;
  • проба Вельтмана — 0,4—0,5мл0,5% розчину кальцію хлориду. Позитив­на за утворення осаду з меншою кількістю розчину.

Під час лікування захворювань гепатобіліарної системи з протизапальною метою використовують крім класичних протизапальних препаратів імуносупресори.

Сайт створений у 2011 році. Контакти: a@chemworld.com.ua