^Доверху
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonД. І. Менделєєв був членом понад 90 академій наук, наукових товариств, університетів різних країн. Назва Менделєєва носить хімічний елемент № 101 (Менделевій), підводний гірський хребет і кратер на зворотному боці Місяця, ряд навчальних закладів та наукових інститутів. У 1962 р. АН СРСР заснувала премію і Золоту медаль ім. Менделєєва за кращі роботи з хімії та хімічної технології.

.
a@chemworld.com.ua

Хімічний Світ

Нет токсичных веществ, а есть токсичные дозы. (Парацельс)

Синдром малої недостатності печінки

sundromЦей синдром спостерігають за будь-яких порушень окремих функцій печін­ки без енцефалопатії.

Про зниження синтетичних процесів у гепатоцитах свідчать гіпоальбумінемія, гіпохолестеринемія, низька активність у крові холінестерази (ХЕ), знижен­ня протромбінового часу (ПЧ), зниження в крові фібриногену, інгібування син­тезу лецитинхолестеринацилтрансферази (ЛХАТ) і зниження в крові вмісту вільного холестерину.

У печінці не відбувається синтез протромбіну навіть за умови парентерального введення вітаміну К. Протромбіновий час зростає і при холестатичній жовтяниці, при цьому синтетична активність є адекватною, од­нак всмоктування вітаміну К не відбувається.

Порушення детоксикаційної функції виявляються зміною активності фер­ментів модифікації та кон’югації ендо- і екзогенних сполук. Активність оксидаз мікросомальної фракції може бути індукована або інгібована. Серед речовин-індукторів, які стимулюють синтез цитохрому Р-450 та інших компонентів окисної системи, є гормони, лікарські засоби, інсектициди, канцерогени тощо. Індуктори використовують як лікарські засоби при жовтяниці новонароджених, ферментопатіях — синдромі Жільбера, синдромі Кріглера-Найяра, зумовле­них дефіцитом глюкуронілтрансферази. Для їх лікування використовують зик- сорин, низькі дози фенобарбіталу, інші індуктори ферментів мікросомального окиснення та кон’югаційних процесів.

Хронічні захворювання печінки характеризуються наявністю тривалого ла­тентного періоду з мінімальною неспецифічною клінічною симптоматикою (ста­дія компенсації). Наприклад, синтетична функція печінки, яку оцінюють за рівнем альбуміну та протромбіну в сироватці крові, здебільшого залишається нормальною впродовж тривалого періоду.

Для оцінювання функціональної активності печінки використовують різні динамічні тести.

Ці тести ґрунтуються на визначенні швидкості метаболізму або екскреції речовин-маркерів печінкою, для чого визначають або швидкість їх видалення з крові, або швидкість утворення відповідних метаболітів. До таких тестів належать:

  • визначення швидкості екскреції бромсульфалеїну, за яким оцінюють швидкість детоксикації та екскреції;
  • тест на толерантність до галактози, за яким оцінюють глікогенсинтетичну функцію печінки;
  • тест із бензойною кислотою для оцінювання активності кон’югаційних про­цесів тощо;
  • проба з антипірином, за допомогою якої визначають сумарну активність мікросомальних ферментів печінки.
  • Оцінювання функціональної активності печінки в динаміці на ранніх стадіях дає змогу здійснювати контроль ефективності лікування та визначити прогноз.
  • У разі гострих захворювань печінки, коли уражена значна частина органа, домінує недостатність секреторної функції й ураження клітин печінки. Хронічні захворювання печінки можуть призводити до значного зменшення маси функ­ціонуючої тканини, при цьому синтетичні й метаболічні функції виявляються значно порушеними. Оскільки резервна екскреторна потужність велика, неушкоджені гепатоцити здатні забезпечити екскрецію переважної кількості біліру­біну, який надходить у них, завдяки чому жовтяниця є помірною або взагалі відсутня. У тих випадках, коли ушкоджена значна маса тканин печінки, вияв­ляються метаболічні ознаки печінкової недостатності.
  • До фармпрепаратів, які використовують під час лікування захворювань гепатобіліарної системи з метою інтенсифікації функціональної активності, на­лежать полівітамінні препарати, вітамінні комплекси та індуктори І і II фаз де­токсикації — нікомед, зиксорин та ін.

Сайт створений у 2011 році. Контакти: a@chemworld.com.ua