^Доверху
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonД. І. Менделєєв був членом понад 90 академій наук, наукових товариств, університетів різних країн. Назва Менделєєва носить хімічний елемент № 101 (Менделевій), підводний гірський хребет і кратер на зворотному боці Місяця, ряд навчальних закладів та наукових інститутів. У 1962 р. АН СРСР заснувала премію і Золоту медаль ім. Менделєєва за кращі роботи з хімії та хімічної технології.

.
a@chemworld.com.ua

Хімічний Світ

Нет токсичных веществ, а есть токсичные дозы. (Парацельс)

Процеси біотрансформації в печінці

biotransformaciyaНеоднакова чутливість живих організмів до різних ліпофільних сполук пов’язана з індивідуальною варіабельністю активності ферментів І і II фаз детоксикації. Наприклад, розрізняють швидкі й повільні окисники, швидкі й повільні ацетилятори, що зумовлено генетично детермінованою ферментативною активністю.

Порушення детоксикаційної функції виявляються інгібуванням, активацією або дискоординацією активності ферментів перетворення (І фаза) і кон’югації (II фаза)

ендогенних (білірубін, крезол, скатол, гормони) та екзогенних (бензойна кислота, алкоголі, фармакологічні препарати) субстратів.

На метаболічні перетворення субстратів у системі мікросомального окиснен- ня впливають численні чинники: спосіб харчування, кишкова флора, умови зовнішнього середовища (температура, пора року, висота над рівнем моря), а також стать і вік. У ембріона людини та новонародженої дитини активність ферментів І і II фаз детоксикації, пов’язаних із мікросомальною фракцією, низька, з віком вона зростає; під час вагітності та в похилому віці знову знижується. Пригнічення активності монооксигеназних ферментів печінки спостерігають за умов гіпербаричної оксигенації та гіпоксії, під впливом йонізуючого випромінювання, під час фізичних навантажень, при впливі теплової фізіотерапії та зміні умов довкілля. Збільшення тривалості світлового дня знижує активність ферментних систем мікросомального окиснення в печінці, у нічний час їх активність зростає. Біотрасформаційні процеси знижуються в разі голодування, дефіциту в їжі білків, гіповітамінозів В1 , В2 , Вс , А.

Зміни активності ферментів біотрансформації спостерігають у разі дисфункції печінки, нирок, щитоподібної залози, порушення серцевої діяльності, новоутворень та багатьох інших патологічних станів. Залежно від фази й активності патологічного процесу активність ферментів може бути підвищеною або зниженою порівняно з нормальними величинами. Незалежно від нозології подібне пригнічення ферментів мікросомального окиснення гепатоцитів виявлено у разі ендогенної інтоксикації, що супроводжує багато захворювань. Істотно знижується кількість цитохрому Р-450 в разі гострого калового перитоніту, гострої кишкової непрохідності, гострої ниркової недостатності, при опіках, гнійних запальних захворюваннях, тиреотоксикозах тощо. Тією чи іншою мірою дію ферментів мікросомального окиснення інгібують недоокиснені продукти обміну, кініни, катехоламіни, альдегіди, кетони, біогенні аміни, низькомолекулярні пептиди, сечовина, сечова кислота, креатинін. Безпосередньо пригнічують каталітичну активність цитохрому Р-450 ендотоксини Escherichiacoli, гістамін, сечовина тощо.

Зміна активності ферментів мікросомального окиснення в організмі людини у разі різних патологічних станів становить серйозну проблему для клінічної медицини, оскільки більшість фармпрепаратів є субстратами І і II фаз детоксикації гепатоцитів. Активація процесів біотрансформації спричинює прискорений метаболізм таких препаратів і, відповідно, змінює ефективність їх дії, а інгібування процесів біотрансформації посилює фармацевтичну дію лікарських засобів унаслідок їх сповільненого метаболізму.

Сайт створений у 2011 році. Контакти: a@chemworld.com.ua