^Доверху
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonД. І. Менделєєв був членом понад 90 академій наук, наукових товариств, університетів різних країн. Назва Менделєєва носить хімічний елемент № 101 (Менделевій), підводний гірський хребет і кратер на зворотному боці Місяця, ряд навчальних закладів та наукових інститутів. У 1962 р. АН СРСР заснувала премію і Золоту медаль ім. Менделєєва за кращі роботи з хімії та хімічної технології.

.
a@chemworld.com.ua

Хімічний Світ

Нет токсичных веществ, а есть токсичные дозы. (Парацельс)

Характеристика якості моторних палив і олив, вироблених в україні

yakistАналіз ринків нафтопродуктів показав, що за період, минулий після світової енергетичної кризи 1970-х років, найбільший вплив на розвиток нафтопереробної промисловості зробили зростання потреби в моторних паливах, а також посилення екологічних вимог до їх складу і експлуатаційним властивостям. Сьогодні щорічне споживання моторних топлив оцінюється в 1750 млн т, що становить близько 50% видобуваємої в світі нафти.

Детальніше: Характеристика якості моторних палив і олив, вироблених в україні

Споживання моторних палив і масел

spojuvanniaСпоживання основних нафтопродуктів, за даними Держкомстату України, в 2002 р. склало 10 665,2 тис. т на суму 13 548 700 000 грн.

Аналіз наведених даних показує, що на частку моторних палив доводилося більша частина, тобто 8615,4 тис. т, або 80,8%, в тому числі на автомобільний бензин - 3578,0 тис. т, або 33,5%, і дизельного палива – 5037,4 тис. т, або 47,2% відповідно.

Детальніше: Споживання моторних палив і масел

Виробництво моторних масел

masloВиробниками моторних масел в Україні є Кременчуцький НПЗ, ВАТ «Азмол», Львівський ОНМЗ, «Аріан» (м. Фастів), «Леол» (Сумська обл.), «Томитеся» (м. Стебник), «Ресурс-Ойл» (с. Гребінки), «Крол» (м.Кривий Ріг), «Галол», «Юніоіл» і деякі приватні фірми.

Детальніше: Виробництво моторних масел

Виробництво моторних палив

neftСвітове споживання моторних палив сьогодні становить 1750 млн т (близько 50% видобутої нафти) і характеризується тенденціею зростання.

Підйом економіки в Україні характеризується збільшенням об'єма переробки нафти з 8,5 млн т в 2000 р. до 21,3 млн т в 2003 р., т. е. в 2003 р. в порівнянні з 2000 р. збільшення обсягу переробки нафти склало 2,51 рази.

Детальніше: Виробництво моторних палив

Тенденції розвитку автомобільного парку (якості моторних палив і олив в україні)

neftПровідне місце серед видів транспорту займає автомобільний транспорт. Споживання палива в світовому транспортному секторі складає близько 91% загального балансу використання джерел енергії. Частка моторних палив в загальному світовому балансі споживання нефтепродуктов- 56-76%.

Детальніше: Тенденції розвитку автомобільного парку (якості моторних палив і олив в україні) 

Основні способи одержання палив і масел з нафти

Виробництво палив і масел – складний процес, який включає отримання первинних компонентів, їх змішування та
покращення присадками до товарних показників.

Розрізняють три основних варіанти переробки нафти: паливний, паливно-масляний та комплексний (нафтохімічний).

Детальніше: Основні способи одержання палив і масел з нафти

Загальні поняття про нафту

Нафта, яку добувають з надр землі – в’язка, масляниста рідина з характерним запахом. Колір її залежить від кількості розчинених у ній смол. Нафта буває темно-бурого і буро-зеленого кольору, а іноді майже безкольорова. Густина нафти коливається в межах 7,5...9,5 кН/м3 (густина нафти підвищується по мірі збільшення вмісту смолисто-асфальтових та твердих вуглеводів). Зустрічаються нафти з густиною 10,3 кН/м3.

Детальніше: Загальні поняття про нафту

Паливо-мастильні матеріали, технічні рідини та системи їх забезпечення. Загальна інформація

Нафта і продукти її переробки є основними енергоносіями практично у всіх галузях промислового виробництва і сільського господарства. У теперішній час видобуток власної нафти в Україні становить 12…15% від загальної потреби. Ту частину, якої не вистачає, закуповують за кордоном, де ціни визначаються кон’юктурною світового ринку нафтопродуктів. Останнім часом вони сягнули рекордної позначки, але стійкої тенденції до її зниження не спостерігається. Ера дешевих нафтопродуктів відійшла у минуле.

Детальніше: Паливо-мастильні матеріали,  технічні рідини та системи їх  забезпечення. Загальна інформація

Технологічний процес горіння палива

Для процесу горіння необхідно, щоб горючі речовини і окислювач мали деяку (певну для кожної речовини) температуру, при якій порівняно швидко відбувається їх взаємодія. Температура, при якій хімічний процес різко прискорюється при зіткненні з відкритим вогнем і речовина займається, називається температурою займання. Якщо займання речовини відбувається без стикання з відкритим вогнем, матимемо температуру самозаймання.

Детальніше: Технологічний процес горіння палива

Основи теорії горіння палива

Горінням називають процес екзотермічного окислення горючої речовини, що швидко відбувається та супроводжується інтенсивним виділенням тепла. В основі процесу горіння лежить хімічна реакція між горючою речовиною та окислювачем.

Детальніше: Основи теорії горіння палива

Газоподібне паливо

Газоподібне паливо поділяють на природне і штучне. До природного відносять газ, що видобувається з газових родовищ, попутний газ, одержуваний одночасно із видобутком нафти, а також газ, який видобувається із конденсатних родовищ.

Детальніше: Газоподібне паливо

Рідке паливо

Рідке паливо, що використовують для потреб теплоенергетики, одержують методами його термохімічного розкладу. Нафта складається в основному з вуглеводнів трьох класів: метанові вуглеводні - метан, етан, пропан, бутан, ізобутан тощо; нафтенові вуглеці - циклогексан тощо; ароматичні вуглеці - бензол, толуол, нафталін тощо. 

Детальніше: Рідке паливо

Тверде паливо

Тверде органічне паливо – це деревина, торф, сланці, буре вугілля, кам’яне вугілля і антрацит. Цінність палива як горючої величини визначається його хімічним складом і основними властивостями.

Детальніше: Тверде паливо

Сайт створений у 2011 році. Контакти: a@chemworld.com.ua