^Доверху
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonД. І. Менделєєв був членом понад 90 академій наук, наукових товариств, університетів різних країн. Назва Менделєєва носить хімічний елемент № 101 (Менделевій), підводний гірський хребет і кратер на зворотному боці Місяця, ряд навчальних закладів та наукових інститутів. У 1962 р. АН СРСР заснувала премію і Золоту медаль ім. Менделєєва за кращі роботи з хімії та хімічної технології.

.
a@chemworld.com.ua

Хімічний Світ

Нет токсичных веществ, а есть токсичные дозы. (Парацельс)

Загалом про нафтопродукти

 

Від якості палив і масел в чому залежать надійність і долговічності експлуатації двигунів, а також витрати на поточний і капітальний ремонт.

Аналіз ринків нафтопродуктів показав, що за період, минувший після світової енергетичної кризи 1970-х років, найбільший вплив на розвиток нафтопереробної промишленість зробили зростання потреби в моторних паливах, а також посилення екологічних вимог до їх складу і експлутаційним властивостям. Сьогодні щорічне споживання моторних палив оцінюється в 1750 млн т, що становить близько 50% видобута в світі нафти.

Особливості різноманіття автомобільного парку в Україні обумовлюють сучасні вимоги до якості моторних масел.

Встановлена тенденція збільшення автомобільного парку України за рахунок бувших у вжитку автомобілей іноземного виробництва для усунення негативних наслідків яких на виконання рішень уряду України необхідно насичувати місцевий ринок новими закордонними автомобілямі. Серед таких автомобілів найбільш високим попитом в Україні користуються транспортні засоби виробництва Німеччини, Японії, Італії, США та Франції.

Надалі дистриб'юторам японських автомобільних фірм варто було б рекламувати для українського ринку інноваційну продукцію, до якої можна віднести легкові автомобілі з дизельним двигуном, широко використовувані в країнах ЄС і які володіють більш економічними і екологічними параметрами роботи. Останнє також важливо у зв'язку з дефіцитом національного виробництва високооктанових бензинів, а також сучасних сортів моторних масел, особливо на синтетичній і напівсинтетичній основі. При виборі оптимальних для України моделей імпортованих автомобілів слід враховувати стан місцевих автомобільних доріг, що обмежують швидкісні можливості сучасної зарубіжної техніки. Крім того, враховуючи конструкційні елементи такого автомобіля, постачальники повинні мати на увазі й ту обставину, що в Україні виробляються і реалізуються дизельні палива з підвищеним вмістом сірки та іншими показниками, відмінними від рівня такого дизельного палива на ринках розвинених країн. Це необхідно брати до уваги і при виборі легкових автомобілів з карбюраторним двигуном, для яких дефіцит у високоякісних автомобільних бензинах і моторних маслах ще більш відчутний.

Найближчим часом слід очікувати жорсткості норми вмісту сірки і ароматичних вуглеводнів в автомобільних бензинах, а також появи нових високоефективних присадок для поліпшення як екологічних, так і експлуатаційних характеристик моторних палив і масел. У цьому зв'язку технологічному оформленню двигунів нових автомобілів повинні відповідати вимогам, що пред'являються до якості ПММ. Оптимальне поєднання цих двох компонентів має знаходити відображення в специфікаціях на моторні палива і масла, рекомендовані автомобільними компаніями.

Для забезпечення гарантійного терміну експлуатації нових автомобілів іноземного виробництва велика увага має бути приділена нафтовому фактору, тобто найбільш прийнятним для експлуатаційних умов і конструкції двигуна моторним паливам і олив. У зв'язку з дефіцитом виробництва цих продуктів в Україні через технологічну відсталість всіх шести її НПЗ для споживача основою вибору повинні бути імпортовані моторне палива і масла. Прийняття лідерами нафтопереробки в Україне, якими є ПІІ «ТНК-Україна», «Лукойл-Україна» і «Укртатнафта», інвестиційних програм по введенню нових потужностей в процесі ізомеризації і алкілування дозволить їм приблизитись за якістю бензину до рівня розвинутих країн світу. За умови реалізації цих програм можливе зорієнтувати власника нових автомобілів іноземного виробництва на використання бензинів, що виробляються за новою технологією.

Іншою умовою має бути отримання НПЗ відповідних сертифікатів якості ISO, а також рекомендацій провідних автомобільних фірм про можливість застосування цих бензинів з підвищенним вмістом сірки та іншими погіршеними показниками навіть при досить високому рівні ОЧ (95 і вище).

Український виробник моторних масел зорієнтований в основному на випуск продукції, яка відповідає вимогам старої техніки ще радянських часів. Що випускаються моторні масла сучасних марок з використанням імпортної нафтової бази і пакета присадок в більшості своїй не мають сертифікатів SAE і API на право використання їх символіки, які гарантували б високу якість цих масел. Крім того, автомобільні моторні масла більшості виробників в Україні не мають навіть рекомендацій та допуску ВАЗа на використання цих продуктів. У зв'язку з вищевикладеним для споживача необхідно рекомендувати використання сертифікованої за кордоном продукції з рекомендаціями провідних автомобільних фірм на право її використання в конкретних видах техніки. Серед нафтових російських компаній, ближче інших до організації виробництва високоякісних моторних масел знаходяться «Лукойл» і ТНК. Останні на своєму НПЗ в Рязані випускають спільно з американською компанією «Тексако» моторні масла сучасної якості для автомобілів. Крім того, інтеграція ТНК і ВР також повинна підняти виробництво моторних масел на новий щабель. Перспектива «Укртатнафти» та інших виробників моторних масел в Україні виглядає проблематично. Дещо зросли шанси іншого найбільшого виробника – бердянського «Азмолу», який нещодавно інтегрувалося в компанію «Лукойл», що має досить солідний досвід у виробництві моторних масел сучасного асортименту.

З урахуванням негативних наслідків застосування присадок в Україні недоцільним виглядає власноручне використання приватниками цих продуктів для поліпшення якості бензинів і моторних масел для нових автомобілів. Що стосується автомобілів з великим терміном служби, то у зв'язку з відсутністю кваліфікаційних рекомендацій вирішувати питання про використання присадок необхідно на рівні СТО або діагностичних центрів. Дистріб’ютори імпортних автомобілів повинні послідовно проводити на сторінках спеціалізованих видань пропаганду знань про наслідки стихійного застосування присадок на новій техніці, залучаючи для цього фахівців НДІ галузі та Національної академії наук України.

Перед тим як застосовувати нову присадку, необхідно її перевірити в порядку, передбаченому Технічним комітетом України по допуску до застосування продуктів нафтопереробки і нафтохімії «Нафта-стандарт».

Перспективною і наукомісткої областю є розробка поліфункціональних стабілізаторів.

Створюючи дистриб'юторську мережу в Україні з продажу нових імпортних автомобілів, моторних палив і олив, необхідно враховувати наявність в даному регіоні АЗС, авторитетних постачальників нафтопродуктів в роздрібну мережу, стан сучасних автомобільних доріг.

В цілому дана монографія є комплексним науковим працею, в якому розкрито проблеми і перспективи виробництва та застосування моторних палив і масел для сучасної техніки в Україні і в світі. Охарактеризований комплекс фізико-хімічних та екологічних показників палив і олив, які формують якість цих продуктів. Описано проблеми та перспективи їх вирішення в існуючій системі допуску до застосування, системі управління якістю моторних палив і масел. Аналіз міжнародного досвіду показує, що підтвердження відповідності безпеки продукції (відповідно її якістю) доцільно застосовувати на стадії виробництва, а не обігу товару. Засобом вирішення завдання підтвердження відповідності безпеки продукції є сертифікаційні випробування у взаємозв'язку між виробниками і споживачами. На різних стадіях життєвого циклу продукції в загальній системі управління якістю підвищенню стабільності якості та безпеки продукції сприяє система контролю якості у взаємозв'язках між продавцями і покупцями.

Сайт створений у 2011 році. Контакти: a@chemworld.com.ua