^Доверху
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonД. І. Менделєєв був членом понад 90 академій наук, наукових товариств, університетів різних країн. Назва Менделєєва носить хімічний елемент № 101 (Менделевій), підводний гірський хребет і кратер на зворотному боці Місяця, ряд навчальних закладів та наукових інститутів. У 1962 р. АН СРСР заснувала премію і Золоту медаль ім. Менделєєва за кращі роботи з хімії та хімічної технології.

.
a@chemworld.com.ua

Хімічний Світ

Нет токсичных веществ, а есть токсичные дозы. (Парацельс)

Сучасний стан виробництва авіаційних масел

Основним постачальником авіаційних масел в Україну є Російська Федерація. Асортимент масел і маслосумішей, допущених до виробництва в Російській Федерації та застосуванню на авіаційній техніці.

У ВМД масло служить для змащування та охолодження крупногабаритних високошвидкісних підшипників кочення турбокомпресорного агрегату (газової турбіни, компресора, шестерень, коробки приводів агрегатів та інших вузлів тертя). Масло використовується також як консерваційних в процесі експлуатації та тривалого зберігання двигунів, захищаючи деталі від електрохімічної корозії.

Основними факторами, що визначають працездатність масла в двигуні, є:

-          Тепловий стан масляної системи;

-          Навантаження на поверхні деталей тертя;

-          Кількість повітря, що надходить в порожнині олійною системи;

-          Застосовувані в масляній системі конструкційні матеріали.

Для двигунів дозвукових літальних апаратів визначающою властивістю є довговічність. Головна функція масла – забезпечення мінімального зносу деталей і вузлів тертя двигуна протягом ресурсу, який обчислюється тисячами годин. Це в значній мірі забезпечується змащувальні властивості масла. Термоокислювальна стабільність масла також повинна бути достатною, щоб в масляній системі не утворилося відкладень продуктів окислення масла, що перешкоджають її нормальній роботі. Це має суттєве значення для дозвукових двигунів великого ресурсу і підвищеною теплонапруженості.

Робота ВМД надзвукового літака пов'язана, як правило, з високою теплонапругою. Визначальним властивістю масла в цьому випадку є його термоокислювальна стабільність при високих температурах. Змащувальні властивості повинні бути достатньо хорошими, щоб забезпечити нормальний знос поверхонь тертя.

Тому мастильні масла для ГТД повинні відповідати наступному ряду вимог:

-          Надійне змащування всіх вузлів і агрегатів двигуна з мі-ної зносом при температурі від -50 до +200 °С і вище;

-          Полога в'язкісно-температурна крива і хороша прокачуваність при низьких температурах (пускові властивості масла мають забезпечувати надійний запуск двигуна без підігріву до температури -50 °С);

-          Однорідний і стабільний фракційний склад, що обумовлює мінімальну випаровуваність і зберігає в'язкостні характеристики масла протягом усього часу роботи двигуна (доцільно застосовувати мастильні масла вузького фракційного складу);

-          Високі антиокислювальні властивості і мінімальне окислення в двигуні при робочих температурах 150-200 °С і вище;

-          Мінімальна піноутворюваність, висока температура самозаймання;

-          Сумісність з металами, сплавами, гумотехнічними виробами, покриттями, клеями та іншими матеріалами.

Технічний прогрес в авіабудуванні пред'являє особливо жорсткі вимоги до якості мастильних масел (збільшення робочих температур, навантажень і швидкостей), які вже не можуть бути задоволені тільки за рахунок нафтових масел, навіть містять високоефективні присадки. Тому в останні роки все більше застосування в техніці знаходять синтетичні масла на основі складних ефірів. Особливо перспективні масла на основі ефірів поліолів і ефірів дикарбонових кислот (діоктілсебацінат), так як вони мають високу термоокислювальну стабільність при високих температурах – до 200-225 °С.

Літаки і вертольоти військової та цивільної авіації в значній експлуатуються на оліях: МС-8п, МС-8рк, МС-20, ТСгип і його суміші з гідравлічною рідиною АМГ-10.

Наведемо коротку характеристику авіаційних масел. Мінеральне масло МС-8n виробляється і використовується в значних обсягах, що пояснюється як парком авіатехніки, яка використовує таке масло, так і унікальними можливостями вітчизняної нафтопереробки з його виробництва.

Масло МС-8п отримують на основі масла МС-8 із західносибірських або приуральских сірчистих нафт, очищаючи його селектівними розчинниками від важких ароматичних вуглеводнів і додаючи комплекс присадок – антиокисних, протизносних, антикорозійних.

Масло МС-8п виробляється на таких заводах Російської Федераціі: ЗАТ «АвиаТехМас», ВАТ «Ново-Уфимський НПЗ», ВАТ «Омський МПЗ» та ін.

Створене на основі масла МС-8п робітничо-консерваційних масел МС-8рк призначається для зберігання і експлуатації авіаційної техніки. Містить додатково інгібітор корозії для захисту техніки від корозії при складському зберіганні і зберіганні на відкритому майданчику.

В даний час ЗАТ «АвіаТехМас» відновлює виробництва цієї олії.

Мінеральне масло МС-20 призначається для змащування авіаційних поршневих двигунів. Крім того, воно застосовується для змазування осьових шарнірів гвинтів вертольотів, а в суміші з маслом МС-8п – для змащування турбогвинтових двигунів літаків транспортної авіації.

Масло МС-20 виробляється на двох заводах Росії: ВАТ «Орскнафтооргсинтез» і ВАТ «ЛУКойл-Волгоград-нафтопереробка».

Із синтетичних масел найбільшого поширення в авіатехниці отримало вуглеводневе масло ІПМ-10. Воно використовується як основний сорт практично для всіх сучасних теплонапружених двигунів з температурою масла на виході 200 °С.

За останні роки накопичений великий досвід його застосування, який показує, що ІМП-10 забезпечує надійну роботу цих двигунів. Масло є уніфікованим сортом у ІІ групі масел для ГТД, воно замінює масла 36/1, 36/1-КУА.

Використання масла ІПМ-10 більш ніж в 20 типах турбохолодильниках дозволило замінити кілька сортів масел і значно збільшити ресурс їх роботи.

В якості зимового сорту масла для осьових шарнірів втулок гвинтів вертольотів в діапазоні температур від 5 до -50 °С на Горьківському нафтомаслозавод ім. 26 Бакинських комісарів вироблялось масло ВНІІНП-25 (ГОСТ 11224). Це масло вироблювалось з основи 1/6 (ТУ 38.101257) з балаханских нафт, яку отримували на цьому ж заводі шляхом перегонки основи масла АМГ-10 на дистиляційних апаратах.

Для поліпшення пускових властивостей до складу олії введена ефір себацінової кислоти (ДОС), а для поліпшення працездатності масла в умовах Фреттинг служать антиокислюючі присадки.

Розробка масла ВО-12 для осьових шарнірів гвинтів вертольотів виконана ВАТ «ВНДІ НП» спільно з АТ «МВЗ ім. Миля».

Починаючи з 1960-х років застосовуються синтетичні масла на основі складних ефірів дикарбонових кислот, головним чином діоксид тілсебаціната і складних ефірів неопентілполіолових спиртів і жирних кислот С59, в основному, пентаеритрітового ефіру.

На основі останнього були розроблені масла 36/1, 361КУА, Б-ЗВ і ЛЗ-240 з комплексом присадок для застосування в ГТД, редукторах вертольотів та іншої спеціальної техніки.

Як замінник масла Б-ЗВ було розроблено, протестовано та впроваджено в цивільній авіації масло ЛЗ-240. Для виробництва цієї олії в Уфі побудована установка потужністю 5 тис. т на рік. Проте зменшення обсягу робіт, виконуваних вертольотами, призвело до зниження потреби в маслі Б-ЗВ. Нова установка виявилась незатребуваною і до 1994 р. була законсервована. Таким чином, в даний час вітчизняного масла в'язкістю 5 мм2/с, що відповідає сучасним вимогам експлуатації, немає.

Сьогодні з перерахованих масел випускається тільки масло Б-ЗВ на Уфимському заводі АТ «Башнефтехім». Останнім часом його виробництво значно скорочено, оскільки не дивлячись на високі змащувальні властивості масло має цілу низку недоліків. Так, спостерігається випадання в осад протизадирної присадки при низькій температурі експлуатації в результаті окислення.

Синтетичне масло ВНІІНП-50-1-4ф на основі термостабільного діоктілсебаціната для авіаційних газотурбінних двигунів випускається з кінця 1960-х років. Масло ВНІІНП-50-1-4ф термостабільність до 175'-185 °С протягом тривалого часу і до 200 °С короткочасно, відповідає технічним вимогам для сучасних теплонапружених турбореактивних двигунів, забезпечує низькотемпературний запуск двигунів при -60 °С. Висока термостабільність масла ВНІІНП-50-1-4ф обумовлена пакетом присадок, що входять до його складу, і якістю основи – термостабільним діоктілсебацінатом (ДОС-Т).

Високотемпературна модифікація – синтетичне масло ВНІІНП-50-1-4у, що містить в своєму складі більш ефективну композицію присадок, забезпечує термоокислювальну стабільність до 200 °С з перегрівом до 225 °С при збереженні всіх інших експлуатаційних властивостей. Воно виготовляється на тій же основі, що й ВНІІНП-50-1-4ф і поєднується з ним у всіх відношеннях, не вимагає заміни гум і конструкційних матеріалів і може бути застосоване на існуючій і перспективній техніці.

Недостатній асортимент вітчизняних авіаційних масел зумовив необхідність використання масел зарубіжного виробництва. Проведені ДержНДІ ГА Російської Федерації разом з ЦІАМ і ВАТ «ВНДІ НП» випробування масел Castrol 4000 і Turbonycoïl 210А дозволили рекомендувати їх як аналога масла ІПМ-10. За результатами тендера до застосування було допущено масло Turbonycoil 210А, яке протягом останніх п'яти років забезпечувало експлуатацію авіатехніки.

Узагальнення досвіду застосування масла Turbonycoil 210А в двигунах Д-36 літаків Як-42 показало, що воно не в повній мірі відповідає умовам температурного режиму їх роботи і сприяє утворенню відкладень в деяких вузлах двигунів цього типу. Одночасно були проведені експлуатаційні випробування масла Mobil Turbo 319а-2, за результатами яких воно допущено до використання в системах змащення двигунів ПС-90А літаків Іл-96, Ту-204, у двигунах Д-ЗОКу/КП літаків Іл-76; оформлено рішення і розпочато експлуатаційні випробування цього масла в двигунах НК-86 літаків Іл-86. Аналогічні роботи проводяться на маслі Mobil Jet Oil II.

Сайт створений у 2011 році. Контакти: a@chemworld.com.ua