^Доверху
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonД. І. Менделєєв був членом понад 90 академій наук, наукових товариств, університетів різних країн. Назва Менделєєва носить хімічний елемент № 101 (Менделевій), підводний гірський хребет і кратер на зворотному боці Місяця, ряд навчальних закладів та наукових інститутів. У 1962 р. АН СРСР заснувала премію і Золоту медаль ім. Менделєєва за кращі роботи з хімії та хімічної технології.

.
a@chemworld.com.ua

Хімічний Світ

Нет токсичных веществ, а есть токсичные дозы. (Парацельс)

Виробництво моторних палив

Більшу частину одержуваних нафтопродуктів складають моторні палива. Більша частина вироблюваних палив становлять дизельні палива, а основними їх виробниками є Лисичанський НПЗ («ТНК-Україна») і Кременчуцький НПЗ («Укртатнафта»). При цьому велику частину автомобільного бензину виробляють на Лисичанському НПЗ, а дизельних палив - на Кременчуцькому НПЗ. Існуючі шість НПЗ розташовані в різних економічних районах України. Тому динаміка росту розглянутих показників на окремих з них позитивно відбивається на забезпеченні цих регіонів моторними паливами. У зв'язку з тим, що потужності українських НПЗ в 2003 р. (7 міс.) Використовувалися на Кременчуцькому НПЗ (36,3%), Херсонському НПЗ (28,9%), Одеському НПЗ (71,3%), Дрогобицькому НПЗ (64,6%), Надвірнянському НПЗ (47,3%) і Лисичанському НПЗ (34%), є всі підстави припускати, що в найближчі роки вироблення моторних палив в Україні в цілому може зрости так само, як і по окремих регіонах. Прогнозом, виконаним в Інстітуты біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України з урахуванням зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) і фактичного споживання моторних палив, визначено потребу українського ринку в 2010 р. в автомобільному бензині в обсязі 5,6 млн т і в дизельному паливі - 9,8 млн т.

Якщо аналіз динаміки обсягів вироблюваних моторних палив показав можливості НПЗ в частині наявності резервних потужностей з первинної переробки, то для характеристики якості вироблених автомобільних бензинів необхідно використовувати показник їх структури за окремими марками, а для дизельного палива – за вмістом сірки.

В Україні в 2003 р вироблявся низькооктанового бензину типу А-76 і А-80, на частку яких припадало 59,3%, тоді як виробництво високооктанових бензинів становила: А-92-22%, АІ -95- 18,3% і АІ-98 - 0,4%. Найбільш великими виробниками високооктанових бензинів марок АІ-95 і АІ-98 є такі НПЗ, як Лисичанський, Одеський і Кременчуцький, на частку яких у загальному обсязі їхнього вироблення по Україні припадало 81,6%. Структура виробництва високооктанових бензинів АІ-95 і АІ-98 на окремих НПЗ України в 2002 р. виглядала таким чином: Кременчуцький НПЗ - 35,4%, Херсонський НПЗ - 5,7%, Одеський НПЗ - 6,2%, Дрогобицький НПЗ - 8,7%, Надвірнянський НПЗ - 4% і Лисичанський НПЗ - 40%. Прийняття «ТНК-Україна», «Лукойл-Україна», Херсонським НПЗ та іншими НПЗ інвестиційних програм з освоєння нових поглиблювальних переробку технологічних процесів вже призвело до збільшення вироблення в Україні високооктанових бензинів і, відповідно, до скорочення обсягів їх імпорту.

У той же час підприємства з іноземними інвестиціями успішно реалізують свої програми з розширення роздрібної мережі продажу нафтопродуктів за рахунок будівництва нових і придбання  існуючих АЗС. Поряд з позитивними тенденціями необхідно відзначити і негативні наслідки дефіциту високооктанових бензинів, які проявляються в появі на ринку України фальсифікованих продуктів, особливо на стихійних ринках. За даними Російської Федерації, в Москві при вибірковій перевірці встановлено: продаж некондиційних бензинів склала більше 10%, невідповідність октанового числа виявлено в 50,5% випадках, зафіксовано наявність тетраетілсвінцових присадок (ТЕС) - 10%, перевищення вмісту сірки - 3,8%, тиск насичених парів - 3,8%. Незалежний моніторинг якості автомобільних бензинів, проведений фахівцями кафедри хімії та хімічної технології Національного авіаційного універсітету в Києві та області, Дніпропетровську, Донецьку, показав, що 15% досліджених бензинів не відповідають встановленим вимогам детонаційної стійкості і 10% -  чистоті. Використання неякісних бензинів, як відомо, призводить до виникнення в двигунах детонаційних хвиль, що руйнують його шатунні механізми, і до появи нагару на поршнях в циліндрах і на клапанах, а отже, до виходу з ладу і дорому ремонту автомобіля.

Дизельне паливо в 2002 р. вироблялося на всіх НПЗ України. Зі змістом сірки до 0,2% виробляється 4,1 млн т дизельного палива. Основними виробниками дизельного палива є Кременчуцький НПЗ (46,2% загального обсягу), Одеський НПЗ (17,1%) і Лисичанський НПЗ (36,7%).

Крім НПЗ, автомобільний бензин і дизельне паливо виробляли підприємства Національної акціонерної компанії «Нафто-газ України», де виробіток за сім місяців 2003 р. автомобільного бензину склав 236,4 тис. т, а дизельного палива - 164,3 тис. т.

У контексті світової тенденції підвищення попиту на автомобільний бензин і дизельне паливо в Україні характерним на ринку нафтопродуктів є збільшення потреби в бензині для легкових автомобілів і пов'язана з цим необхідність будівництва нових АЗС, зростання споживання дизельного палива і скорочення попиту на мазут промислових підприємств і електростанцій.

Незважаючи на деяку стабілізацію споживання нафтопродуктів, в перспективі прогнозується збільшенням виробництва екологічних моторних палив, в тому числі газоподібних. Прикладом тому може служити регіональна програма «Програма використання природного газу як моторого палива на автотранспорті міста Києва на період до 2010 р.». Цією програмою передбачено збільшення споживання природного газу в якості моторного топлива в м. Києві до 535 500 000 м3 на рік, що заощадить 430 тис. т рідкого моторного палива. Станом на 1 червня 2002р. мережа автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС) становили 87 АГНКС в 66 містах України. Пропускна здатність цих АГНКС - наповнення 70 тис. автомобілів стисненим природним газом, що дозволяє заощадити до 625 тис. т рідкого моторного палива.

Сайт створений у 2011 році. Контакти: a@chemworld.com.ua