^Доверху
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonД. І. Менделєєв був членом понад 90 академій наук, наукових товариств, університетів різних країн. Назва Менделєєва носить хімічний елемент № 101 (Менделевій), підводний гірський хребет і кратер на зворотному боці Місяця, ряд навчальних закладів та наукових інститутів. У 1962 р. АН СРСР заснувала премію і Золоту медаль ім. Менделєєва за кращі роботи з хімії та хімічної технології.

.
a@chemworld.com.ua

Хімічний Світ

Нет токсичных веществ, а есть токсичные дозы. (Парацельс)

Тенденції розвитку автомобільного парку (якості моторних палив і олив в україні)

У різних країнах частка автомобільного транспорту знаходиться в межах 62-78%, в той час як частка залізничного транспорту в структурі транспортної галузі становить 14-23%, трубопровідного - 4-15%, водного- 1%. У структурі транспорту України простежується аналогічна тенденція. У загальному балансі споживання нафтопродуктів частка автомобільного транспорту складає 27%. В цілому транспортний комплекс України – це 18% зайнятості населення, 5,1% споживання електроенергії, 6,3% загального валового продукту, 10,6% національного прибутку, 30% основних фондів. Потреба автомобільного транспорту України в джерелах енергії становить близько 12 млн т бензину на рік, 15 млн т дизельного палива і близько 143 млн м3 газоподібного палива.

Авіаційний транспорт в системі транспортного комплексу розвинутих країн також розвивається швидкими темпами, а в авіаційній галузі України спостерігається спад. Це підтверджує аналіз статистичних даних споживання палива цивільною авіацією (ЦА) України. Так, споживання палива для реактивних двигунів літаками ЦА в 1991 р становило 1450 тис. т, в 1999 р. - 164,6 тис. т (за даними Укравіатрансу без урахування комерційних авіакомпаній), а в 2002 р. - 67,4 тис. т. Споживання авіаційного бензину для поршневий авіації в 1984 р. становить більше 60 тис. т, у 1999 р. - 1088 т, а сьогодні авіація пристосувалася до використання високооктанових бензинів, які в Україні виробляються згідно з вимогами ТУУ 38.59.01481-96 «Бензин високооктановий для карбюраторних двигунів. Технічні умови» або ДСТУ 4063 «Бензини автомобільні. Технічні умови».

Транспортний сектор поряд з нафтопродуктозабезпечення є універсальною галуззю економіки. Транспорт створює широке поле економічної діяльності, в якому обертаються величезні капітали і працюють як всесвітньо відомі компанії-гіганти, так і безліч фірм. Логічні зв'язки транспорту досить різноманітні. Вони пов'язані як з безпосередніми виробниками транспортних засобів, так і з двигунобудуванням, нафтопереробними підприємствами, мережею постачальників, торговельною мережею, інфраструктурою сервісного обслуговування та ремонта, науково-виробничими організаціями.

Одним з основних напрямків розвитку світової нафтопере-обробної промисловості є виробництво моторних палив, зокрема, найважливішою їх складової – автомобільного бензину. У перспективі основний обсяг споживання нафтопродуктів залишатиметься домінуючим в транспортному секторі (60%); на індустріальний сектор, включаючи енергетику, нафтохімію та інші галузі, припадатиме 40% всіх споживаних нафтопродуктів. Сумарне світове споживання бензину та нафти (сировини для нафтохімічної промисловості) буде зростати в період до 2010 р. щорічним темпом 2,2% на рік. На їх частку припадатиме 31% світового споживання нафтопродуктів. Попит на нафту буде зростати темпом 4,5% на рік внаслідок широкого використання її як нафтохімічної сировини, що компенсує дещо менші темпи зростання попиту на бензин (1,8%). Сумарне світове споживання дизельних і реактивних палив збільшуватиметься на 2,8% на рік. На їх частку припадає 44% світового споживання нафтопродуктів. Більш високі темпи споживання цих палив можна пояснити більшою часткою їх споживання на ринках Азіатсько-Тихоокеанського регіону, європейских країн.

Показник автомобільного парку окремих країн використовується міжнародною статистикою в якості однієї з основних характеристик життєвого рівня, технічного розвитку, стану дорожньої інфраструктури та інших соціально-економічних показників. Крім того, знання про структуру автомобільного парку, розподілу його по окремих регіонах і споживачам допомагають фахівцям суміжних галузей (постачальникам ПММ) правильно орієнтуватися в розміщенні нових АЗС, сервісних станцій технічного обслуговування (СТО), дорожньому будівництві, розвитку гаражного господарства, мотелів і інших спеціальних споруд. Кількісні показників наявності автомобільного транспорту у приватних та юридичних осіб служать основою для планування надходжень податків до місцевих бюджетів і визначають напрями робіт служб Державної автомобільноъ інспекції, спеціалізованих магазинів і автомобільних ринків. Усі зацікавлені особи в розвитку автотранспортної інфраструктури змушені постійно відслідковувати основні тенденції в цьому секторі економіки і відповідно з їх зміною вносити корективи в свою діяльність.

За статистичними даними, за період з 1992 по 1998 р. кількість вантажних автомобілів зменшилося на 16%, в той час як кількість легкового автотранспорту збільшилася в 2,4 рази.

Аналіз наявності власних автотранспортних засобів за визначений період дає уявлення про наявність автомобілів, їх функціональних характеристиках і продуктивності. Крім того, дані про надходження нових автомобілів дозволяють визначити коефіцієнт оновлення парку автомобілів, який у 2001 р. в Україні становив 0,3, у тому числі легкових - 0,22 і вантажних автомобілів - 0,5. У той же час, зростання парку вантажної техніки, введення в експлуатацію нових автомобілів призвів до зниження їх загальної кількості на 3,5% і вантажопідйомності на 2,6%. Одночасно в цей період спостерігалося збільшення кількості автобусів і пасажирських місць в них.

Намітилася в Україні тенденція збільшення парку легкових автомобілів повинна скоригувати в бік збільшення поставки на ринок ПММ, запчастин і надання інших послуг.

Дослідження вікової структури експлуатованої автомобільної техніки дозволило встановити, що в Україні автомобільний парк оновлюється і поповнюється в основному за рахунок імпорту колишніх в експлуатації автомобілів. У 2001р. тривала тенденція підвищення середнього віку автомобіля, хоча по групі техніки з експлуатацією від 5 і понад 10 років автомобілі становило, як і в 2000р., близько 89%. У той же час істотно підвищилася частка іншої вікової групи з терміном експлуатації автомобілів понад 10 років (77% у 2001р. в порівнянні з 73,3% у 2000р.) як в цілому по парку, так і по окремих марках. За кордоном для економіки держави оптимальним терміном експлуатації автомобіля вважається сім років. Перевищення оптимального терміну експлуатації автомобіля вимагає більш кваліфікованого підходу до вибору відповідної якості моторних масел та інших продуктів, необхідних для забезпечення цієї експлуатації.

Групування автомобілів за конструкцією двигуна, дозволяє використовувати різноманітні палива, показало, що частка автомобілів, що працюють на бензині, в Україні склала 75,9%, на дизельному паливі - 20,4%.

Дані про наявність власних автомобілів, вантажних полупричепів і причепів за марками (цю форму статичної звітності складають один раз на чотири роки) становлять великий інтерес для постачальників запчастин, автомобільних шин, ПММ певної якості. Особливий інтерес представники західних фірм проявляють до іноземних автомобілів. Щорічний обсяг імпорту автомобілів японських фірм складає: легкових автомобілів - понад 3415 на суму 54 912,54 тис. дол. США, автомобілів, розрахованих на перевезення 10 осіб і більше, - 27 на суму 397,85 тис. дол. У зв'язку з помітним збільшенням продажів імпортних автомобілів, експерти цього ринку небезпідставно відзначають, що 10-мільйонний продаж імпорта автомобілів буде досягнута вже в кінці 2004 р., а також підкреслюють пріоритетність легкових автомобілів з бензиновими двигунами (75 -80%). З метою оновлення парку автомобілів уряд України в 2000-2003 рр. прийняло ряд постанов, які обмежують ввезення старих автомобілів, що вже призвело до помітного збільшення частки нових автомобілів.

Науково-технічний прогрес в галузі автомобілебудування поряд з посиленням екологічних вимог та умов експлуатаціі автомобілів пред'являє підвищені вимоги до якості моторних палив і масел. Забруднення навколишнього середовища транспортними засобами відбувається внаслідок викиду (емісіі) в атмосферу шкідливих речовин (ВВ), що містяться у вихлопних газах двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ). Основними компонентами цих викидів є сажа (С), чадний газ (СО), вуглеводні СпНт і окисли азоту (N0 *). На сьогодні вимоги щодо викиду ВВ регулюються правилом 49 ЄЕК ООН та директивою 88/77 ЄС.

В США для поліпшення екологічних характеристик бензинів вибрали стратегічний напрямок виробництва реформулірованних бензинів. Програма виробництва та застосування реформулірованних бензинів складається з двох етапів: 1) впровадження простої формули реформульований бензину (до 1995 р.); 2) впровадження складної формули реформульований бензину (до кінця 1997 р.). У штаті Каліфорнія була розроблена більш жорстка програма виробництва і застосування реформульованого бензину – California Air Resources Board (CARB-I, CARB-II).

Від якості масел залежать надійність і довговічність експлуатації двигунів, а також витрати на поточний і капітальний ремонт. За даними фірми «Еххоп-МоИ1», у разі застосування низькоякісного моторного палива може відбутися поломка двигуна автомобіля, на усунення якої буде потрібно втрата часу, що призведе до діб простою.

 

Якщо ж використовувати моторне масло, що не відповідає потребам відповідних специфікацій, бо може відмовити коробки передач і двигуна, на що також буде потрібно багато часу для усунення пошкоджень. Тому застосування високоякісного моторного масла забезпечує підвищення терміну служби автомобіля, зниження питомих норм його витрати по відношенню до палива, високий ступінь захисту двигуна від зносу за рахунок зниження тертя та забезпечення чистоти циліндропоршневої групи. Поряд з перерахованими факторами за цієї умови досягається також істотна економія моторного палива. Так, наприклад, встановлено, що застосування всесезонних моторних масел на заміну сезонних, призводить до економії палива на 2-5%, застосування синтетичних моторних масел на заміну нафтових - на 1- 3,5%, масел SAE 15/40 на заміну SAE 30 / 40, або SAE 10/40 (SAE 5/40) на заміну SAE 15/40 - на 2,5%. В цілому ж питома вага окремих складає в економії експлуатаційних витрат на утримання автомобіля за рахунок збільшення терміну служби може скласти: моторні оливи 20-25%, обслуговування 15-25%, економії фільтрів 20-25%, зниження емісії відпрацьованих продуктів 25%.

У розвинених країнах спостерігається повільне зростання ринку мастильних матеріалів, що зумовлено стабілізацією економіки. Підвищення вимог до екологічних і технічним властивостям товарних продуктів визначає попит, який сприяє розвиткові хімії нетрадиційних базових масел і присадок.

За оцінкою Petroleum Trends International Inc. (США), світовий попит на товарні мастильні матеріали у 2002 р. склав 41,4 млн м3. Азіатсько-Тихоокеанський регіон (без Японії) представляє собою найбільший ринок - 28% об., США - 25%, Європейский Союз - 13%, Південна Америка- 8,3%, СНД - 7,5%, інші держави - 18,2%.

Аналіз історичного шляху розвитку автобудування показує, що прогрес у цій галузі був тісно пов'язаний з вдосконаленням виробництва моторних палив.

Для виконання міжнародних екологічних вимог необхідно впровадження комплексу заходів з вдосконалення конструкції двигунів, а також з поліпшення якості моторних палив.

Автобудівники вважають, що вони завжди йдуть попереду, розробляючи сучасні покоління транспортних засобів, розраховані на нові специфічні якості палив. Їх діяльність спрямована на удосконалення двигунів, систем вприскування палива, регулювання подачі палива в залежності від рельєфу місцевості, швидкості, умов руху.

У той же час нафтопереробники вважають головним виконання двох основних завдань: 1) поліпшення якості моторних палив з метою додання їм властивостей більш високою екологічною безпечності; 2) проведення природоохоронних заходів безпосередньо на НПЗ.

Уже сьогодні автомобільна і нафтопереробна галузі впровадили ряд нових продуктів і технологій для зниження викидів, підвищення економічності та покращення експлуатаційних характеристик транспортних засобів.

Ця тенденція має перспективний характер як з точки зору вдосконалення існуючих технологій виробництва моторних палив, так і з точки зору впровадження нових прогрессивних технологій автомобілебудування.

Сайт створений у 2011 році. Контакти: a@chemworld.com.ua