^Доверху
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonД. І. Менделєєв був членом понад 90 академій наук, наукових товариств, університетів різних країн. Назва Менделєєва носить хімічний елемент № 101 (Менделевій), підводний гірський хребет і кратер на зворотному боці Місяця, ряд навчальних закладів та наукових інститутів. У 1962 р. АН СРСР заснувала премію і Золоту медаль ім. Менделєєва за кращі роботи з хімії та хімічної технології.

.
a@chemworld.com.ua

Хімічний Світ

Нет токсичных веществ, а есть токсичные дозы. (Парацельс)

З розширенням парку автомобільної і сільськогосподарської техніки, підвищенням її технічного рівня збільшується попит на більш широкий асортимент нафтопродуктів і підвищуються вимоги до їхньої якості. За останні роки накопичений науковий досвід у виробництві та використанні паливо-мастильних матеріалів, суттєво змінилася їх номенклатура, асортимент і якість. Найочевиднішими є зміни, що відбулися у створенні високоефективних сортів паливо-мастильних матеріалів.

Ускладнення конструкції і умов експлуатації сучасної автотракторної та сільськогосподарської техніки, необхідність підвищення її надійності і довговічності, а також обмежені можливості нафтопереробної промисловості по створенню і виробництву високоякісних палив і змащувальних матеріалів
гостро поставили питання удосконалення методів і технологій раціонального використання нафтопродуктів. Вирішення актуальних інженерно-технічних і наукових завдань в області якості, експлуатаційних властивостей і використання нафтопродуктів має велике значення для отримання максимального технічного, економічного і соціального ефекту.

У теперішній час дуже актуальною є проблема ефективної організації забезпечення автотракторної техніки і сільськогосподарського виробництва нафтопродуктами та вирішення питань організації контролю якості паливо-мастильних матеріалів на всіх етапах технологічної схеми нафтопродуктів від виробника до баків машини. У системі нафтопродуктозабезпечення мають місце випадки, коли приймаються і відпускаються нафтопродукти без належної перевірки їхньої якості на відповідність вимогам стандартів, технічних умов та іншій нормативній документації.

Автотранспортні підприємства та підприємства аграрного комплексу, не маючи у своєму розпорядження достатньої кількості контрольних лабораторій, допускають до використання неякісні палива та мастильні матеріали. Практика показує, що підприємство одержує вигоду, якщо питання ефективного використання нафтопродуктів вирішується правильно і, навпаки, несе збитки, коли цим питанням не приділяється належної уваги.

Дуже часто незадовільна робота автотракторної техніки пов’язана з неправильним використанням паливо-мастильних матеріалів, застосуванням нафтопродуктів невідповідних сортів і марок, їхньої низької якості, яка може погіршуватись при операціях транспортування, зберігання та використання. За даними деяких досліджень встановлено, що використання некондиційних нафтопродуктів, які втратили свої початкові властивості, спричиняє збільшення простої автотракторної техніки з технічних причин на 10…20%, падіння потужності двигуна на 14…16%, перевитрату паливо-мастильних матеріалів на 8…12%, а також збільшуються витрати на технічне обслуговування і ремонт машин на 40…60%.

Проблема раціонального використання паливо-мастильних матеріалів на автотранспортних підприємствах і підприємствах аграрного комплексу стала однією з найважливіших економічних, технічних і соціальних проблем.

Впровадження в експлуатацію сучасних паливо-мастильних матеріалів вимагає удосконалення організації нафтогосподарств і вирішення проблем, пов’язаних з контролем якості нафтопродуктів. Споживач повинен знати, який нафтопродукт він повинен використовувати. Для цього йому необхідно вміти перевіряти якість паливо-мастильних матеріалів, які пропонуються на ринку, а також визначати, наскільки вони відповідають вимогам сучасної автотракторної техніки і умовам експлуатації. Все це повинно базуватися на глибоких знаннях фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей паливо-мастильних матеріалів та вмінні оцінювати їх якість.

В навчальному посібнику основну увагу приділяється теоретичним основам та практичним навичкам використання палива, мастильних матеріалів та технічних рідин. Широко викладені основні їх фізико-хімічні та експлуатаційні властивості, особливості раціонального, економічного і безпечного використання. В посібнику значну увагу приділено вимогам до палива і мастильних матеріалів, відомостям про отримання рідких та газоподібних палив з нафти та з не нафтової сировини, технологічним процесам горіння всіх видів палива та системам забезпечення автотракторної техніки паливо-мастильними матеріалами.

Відповідно до програми дисципліни “Паливо-мастильні та інші експлуатаційні матеріали” у навчальному посібнику
особливу увагу приділено технічно обґрунтованому підбору нафтопродуктів, що використовуються, методам оцінки їх якості і класифікації в залежності від конструкції, напруженості роботи і умов експлуатації машин та механізмів.

Навчальний посібник є результатом узагальнення багаторічного досвіду викладання цієї дисципліни в Кіровоградському національному технічному університеті та інших вищих навчальних закладах України, він також
відображає сучасні досягнення вітчизняної та закордонної науки і виробничої практики в галузі використання паливо-мастильних матеріалів та технічних рідин для енергетичних засобів сільського господарства і автотракторної техніки.

За редакцією В.Я.Чабанного

Сайт створений у 2011 році. Контакти: a@chemworld.com.ua