^Доверху
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

hair saloonД. І. Менделєєв був членом понад 90 академій наук, наукових товариств, університетів різних країн. Назва Менделєєва носить хімічний елемент № 101 (Менделевій), підводний гірський хребет і кратер на зворотному боці Місяця, ряд навчальних закладів та наукових інститутів. У 1962 р. АН СРСР заснувала премію і Золоту медаль ім. Менделєєва за кращі роботи з хімії та хімічної технології.

.
a@chemworld.com.ua

Хімічний Світ

Нет токсичных веществ, а есть токсичные дозы. (Парацельс)

Джон Дальтон

daltonДжон Дальтон народився 6 вересня 1766 р. в сім'ї сільського ткача-квакери і пішов до школи тільки в 12 років. Наукове освіту він отримавсамостійно, тому що двері Оксфорда і Кембриджа тоді були відкритітільки для членів англіканської церкви, і вже до 15 років досяг такихуспіхів, що отримав місце викладача математики в школі міста Кендал. 
У 1793 році він стає викладачем натуральної філософії (так уанглійських коледжах називалася фізика) та математики у коледжі міста 
Манчестера, де знаменитий соціаліст-утопіст Роберт Оуен вводить його всклад Манчестерського літературного і філософського товариства.

Членом цьогосуспільства пізніше був інший знаменитий манчестерец - Джоуль, а в XX ст. назасіданні цього товариства Ернст Резерфорд зробив доповідь про свої досліди,що привели до відкриття ядерної моделі атома. Дальтон в 1800 р. стаєсекретарем суспільства, а з 1817 р. його головою.

Спостерігаючи за атмосферними явищами, Дальтон зацікавився складомповітря. Вивчення складу і властивостей повітря привело його до відкриття газовихзаконів:

- названий його ім'ям, закон незалежності парціальних тисківкомпонентів суміші (1801);

- за кілька місяців до Гей-Люссака, він встановив закон тепловогорозширення газів (1802);

- закон розчинності газів в рідинах (1803).

Ці закони стали важливими віхами на шляху створення теорії складу газів --фізичної атомістики. Прийнявши гіпотезу про різну величиною атомів газів,оточених теплової оболонкою, Дальтон пояснив такі фізичні явища,як розширення газів при нагріванні, характер дифузії газів, залежністьїх тиску від зовнішніх умов. У 1803 році Дальтон, керуючисьатомістичної гіпотезою, вивів закон кратних відносин і довів його наприкладі вуглеводневих сполук - метану та етилену.

Різниця в величині атомів газів Дальтона призвело до необхідностідопустити і різну їх масу (вага). Так від фізичної атомістики вінперейшов у 1803 р. до створення хімічної атомістики. Основними положеннямихімічної атомістики Дальтона були наступні:

1. Матерія складається з найдрібніших частинок - неподільних атомів, які нестворюються і не руйнуються.

2. Всі атоми одного елемента однакові за розміром і мають однаковумасу (вага).

3. Атоми різних елементів володіють різною масою і розмірами.

4. Складні частки ( "складний атом") складаються з певного числащо входять в цю речовину різних атомів.

5. Маса складної частинки визначається сумою мас складових їїатомів елементів.

Поклавши в основу своєї теорії атомістичної уявлення провідносному атомній вазі (масі), Дальтон ввів в хімію кількіснухарактеристику атомів і тим самим остаточно довів їх матеріальність. 
Атомна маса стала надалі однією з основних характеристик речовин. 
Дальтон вважав, що атоми різних елементів мають неоднакові розміри імасу. Помилково прийнявши, що до складу молекули води входить один атомкисню, він неправильно визначив атомні ваги кисню та азоту. Але 
Дальтон перший склав таблицю атомних ваг

У 1803 р. Дальтон склав першу таблицю відносних атомних імолекулярних мас речовин і ввів хімічну символіку, правда не зовсімвдалу і замінену в хімії зручнішою символікою Берцеліуса (1779 - 
1848). За одиницю він прийняв атомну масу водню. У цій таблиці впершебули встановлені відносні маси водню, кисню, азоту, вуглецю,аміаку, оксидів сірки, азоту та інших речовин.

Заслуга Дальтона в розвитку хімії величезна: він вперше зробив Атомістикаосновою хімічних знань та окреслив вірний шлях кількісного визначенняскладу речовин.

Джон Дальтон також зробив внесок в розвиток медицини, вперше детальноописав у 1794 році дефект зору кольоровий сліпоти (надалі отримавназва дальтонізму), від якого страждав він і його брат.

Помер Дальтон в Манчестері 27 липня 1844.

Сайт створений у 2011 році. Контакти: a@chemworld.com.ua